Poszukiwany doktorant-stypendysta do grantu OPUS NCN pt. Elektryczna kontrola spinu nosników zlokalizowanych w silcenie.
Link do ogłoszenia na stronach NCN
Bartłomiej Szafran,
bszafran@agh.edu.pl ,
D10/325, tel. 12 617 29 51 WFiIS AGH