INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowe informacje o studiach, program studiów oraz sylwetka absolwenta

REKRUTACJA NA STUDIA

Informacje dotyczące zasad i toku rekrutacji na studia podyplomowe

PLANY ZAJĘĆ, FORMULARZE

Plany zajęć, dokumenty oraz wzory formularzy do pobrania

ABSOLWENCI STUDIÓW

Wykaz absolwentów dotychczasowych edycji studiów podyplomowych

Organizator studiów »

Wydział EiP jest prestiżową jednostką, wchodzącą w skład czołowej uczelni technicznej w Polsce - Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział wyróżnia się wysoką jakością kształcenia, szeroką współpracą zagraniczną oraz bogatą ofertą sportowo-kulturalną. Więcej
 

Dane kontaktowe »

dr inż. Leszek Kurcz
pawilon B-4, pok. 309
tel./fax: (12) 617 38 22
e-mail: kurcz(at)agh.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Kot, mgr inż. Elżbieta Gołdasz
pawilon D-4, pok. 18
tel./fax: (12) 617 25 68
e-mail: energet(at)agh.edu.pl
  
  
Studia podyplomowe - zapraszamy!
Studia podyplomowe „Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii" stanowią rozszerzenie zakresu działalności dydaktycznej prowadzonej na Wydziale Energetyki i Paliw (AGH w Krakowie). Studia Podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym, zgodnie z wymaganiami art. 5 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 21.01.2008 (Dz.U. 2008, nr 17).
Studia podyplomowe kształcą specjalistów w zakresie:
• audytu energetycznego i remontowego na potrzeby termomodernizacji,
• określania charakterystyki energetycznej obiektu i sporządzania stosownych świadectw (certyfikaty energetyczne),
• efektywnego wykorzystania energii.
Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych równorzędne z odbyciem szkolenia i złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w Ministerstwie Infrastruktury.
Rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych (rok akademicki 2017/2018) - zapisy w toku! Zapraszamy do aplikowania - szczegóły w zakładce Rekrutacja.
Zapraszamy!