agh


wersja_en

Beata Hejmanowska

bh

Kontakt: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, C4, II piętro tel.: +48 12 617 38 26 e-mail: galia@agh.edu.pl, Beata Hejmanowska

CV Linkedin Facebook


Zespół Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Geoinformation, Photogrammetry and Remote Sensing of Environment Working Group - GPRSE WG

mirror


Dydaktyka

Facebook GIS4D Facebook GIS


Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja

Zaawansowane zastosowania GIS

Teledetekcja środowiska


Geoinformacja

Teledetekcja z elementami cyfrowego przetwarzania sygnału


Szkoła Doktorska AGH

Baza Przedmiotów Obieralnych

Dydaktyka Katedry - aktualna

Dydaktyka Katedry - archiwum


Badania - NEW AGH Konkurs - Działanie 4

Publikacje


Archiwum


Katedra Fotogrametrii Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

Wydziałowe Laboratorium Danych Teledetekcyjnych

Wydział Geodezji Górniczej i Inżnierii Środowiska Strona główna uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


2020-04-21