Przewodnik wspinaczkowy po wąwozie Paklenica

Paklenica - Climbing guide

 

Wszystkie rysunki pochodzą z przewodnika wspinaczkowego "Croatia" autorstwa Borusa Cujica, który wyraził zgodę na ich opublikowanie.

All  scans are from the climbing guide "Croatia" (author: Boris Cujic). Author agree to publish scans on the web site.

    

 

Plan sektorów:

The map of  sectors:

 

Sektory:

Sectors:

 

Sektory 17-25 zawierają po 1 - 2 krótkie drogi. 

Sectors 17 - 20: 1 - 2 short routes per sector.

 

 

Długie drogi, które polecam:

Recomended long routes:

 

 

Veliki Cuk - Karamara sweet temtations. Wejście w drogę znajduje się kilka metrów na lewo od sektora 16

Veliki Cuk - Karamara sweet temptations. The route starts a few meters from the left side of the sector 16.