Technika Pisania Prac Dyplomowych i Naukowych


Podstawowe informacje na temat tworzenia tekstów naukowych

W tej części znajdują się informacje na temat:
spójności tekstu, logicznej kolejność informacji
zasad tworzenia: akapitów, tabel, list wyliczeniowychW tej części znajdują się informacje na temat:
struktury pracy naukowej. Są również omówione
sekcje dokumentu: np wstęp, materiały, wyniki, wnioskiW tej części znajdują się informacje na temat:
kolejności działań podczas pisania pracy oraz przykłady
typowych błędów popełnianych w pracach dyplomowych


Pisanie artykułów naukowych - pliki do pobrania:

List do edytora 1
List do edytora 2
List do edytora 3
Odpowiedzi na pytania recenzentów
Lista kontrolna dokumentu technicznego