"Azotowanie!" jest aplikacją dla systemu Microsoft Windows 95 umożliwiającą prognozowanie rozmieszczenia azotu w warstwach azotowanych oraz wizualną  prezentację wyników obliczeń. Do wyznaczenia rozmieszczenia azotu na przekroju warstwy  zastosowano metody numeryczne.
Aplikacja doskonale nadaje się jako pomoc dydaktyczna na zajęciach z zakresu inżynierii materiałowej dla studentów wydziałów mechanicznych i inżynierii materiałowej. Ze względu na łatwość obsługi może być używana przez nich nawet indywidualnie w domu  w przypadku, gdy w laboratorium brak  komputera.
 
 Naciśnij tutaj aby otrzymać DEMO

Spis treści:


1. Opis
2. Jak otrzymać pomoc


Opis

Program, na przykładzie analizy procesu azotowania stali, umożliwia prześledzenie wpływu: Program można wykorzystać do optymalizacji procesu azotowania stali, polegającej na takim doborze parametrów obróbki, aby uzyskać wymagany rozkład stężenia azotu na przekroju warstwy i odpowiedni skład fazowy warstwy.
Do obliczeń wprowadza się następujące dane: Dane i wyniki obliczeń są wyświetlane na ekranie w postaci wykresów przedstawiających zmiany następujących parametrów w funkcji czasu obróbki: Jak otrzymać pomoc


Pomoc jest dostępna bezpośrednio u autora applikacji, Stanisława Guta. W razie jakichkolwiek problemów z instalacją programu lub propozycji jego zmodyfikowania można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 
                                      tel:   +48.12.617-38-67
                                      tel/fax: +48.12.633-02-05
                                      e-mail: gut@uci.agh.edu.pl
 
                                            lub listownie:
                                    Stanisław Gut
                                    Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej - AGH
                                    30-059 Krakow Al. Mickiewicza 30