header image 2  
i innych które polecam
  || POWRÓT ||
   
 

Ocena zagrożenia uszkodzieniami obiektów budowlanych na terenach górniczych z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego. Agnieszka Malinowska

Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,

s. Studia i Rozprawy, Nr 154, Kraków, 2009; Str. 107
 

  KSIĄŻKA

Przedmiotem pracy było opracowanie nowej metody oceny zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych w oparciu o wnioskowanie rozmyte i narzędzia typu GIS. W pracy uzasadniono, opierając się na rozważaniach teoretycznych i analizowanych rzeczywistych danych, że w świetle wymagań ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych obecnie stosowane metody nie uwzględniają niepewności danych, co jest jedną z przyczyn ich mniejszej efektywności. Wykorzystanie wnioskowania rozmytego pozwala na uwzględnienie niepewności w procesach decyzyjnych. Niniejsza praca jest udokumentowaniem badań, w ramach których został zbudowany model bazujący na wnioskowaniu rozmytym, pozwalający na ocenę zagrożenia uszkodzeniami budynków o typowej konstrukcji z tytułu deformacji ciągłych na terenach górniczych. Zdefiniowano na nowo termin, którym jest "zagrożenie uszkodzeniem obiektu budowlanego". Dla tego pojęcia została stworzona zupełnie odrębna skala punktowa (w zakresie od 0 do 100), która pozwala na wyznaczenie liczbowej wartości tej zmiennej. Wielkości tej nie należy utożsamiać z dotychczas stosowanym terminem uciążliwości użytkowania. Nowe podejście ma na celu umożliwienie dokonania punktowej oceny stopnia zagrożenia uszkodzeniem obiektu budowlanego w sensie szkody górniczej....