header image 2  
i innych które polecam
  || POWRÓT ||
   
 

Czasoprzestrzenny opis deformacji górotworu wywołanych filarowo-komorową eksploatacją złoża pokładowego

Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH , Nr 131, Kraków, 2004; Str. 105
 

large product photo   KSIĄŻKA

Jest to moja rozprawa habilitacyjna. Opisałem tam model oraz metodę obliczeniową bazującą na czasoprzestrzennej charakterystyce zaciskania wyrobisk górniczych i deformacji górotworu. Był to wynik badań nad zachowaniem się skał w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych, a także analiz wyników geodezyjnych pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu. Co prawda badania te prowadzone były głównie dla kopalń rud miedzi, jednak uważam, że funkcjonalność modelu pozostanie zachowana także w warunkach eksploatacji innych złóż pokładowych. Książka napisana jest chyba dosyć przystępnie, może więc zainteresuje także mniej zaawansowanych w tej dziedzinie inżynierów i studentów.

 

Title: Modelling in Time and Space of Deformation Caused by Open Stope Mining in a Layered Orebody