header image 2  
i innych które polecam
  || POWRÓT ||
   
 

Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu na bazie uogólnionej teorii Knothego dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych

Wydawnictwo Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków, 2001; Str. 214
 

large product photo   KSIĄŻKA

Ta książka powstała jako wynik prac całego zespołu, którym kierowałem, nad projektem badawczym zakończonym w 2001 r. Można tam przeczytać o uogólnieniu teorii Knothego, dzięki któremu możliwe jest prognozowanie deformacji dla różnych typów złóż surowców mineralnych. Są tam jednak nie tylko wyniki naszych badań. W pierwszej części opisana została teoria Knothego oraz jej lokalizacja pośród współczesnych, spotykanych na świecie metod prognozowania deformacji górotworu i powierzchni terenu. Dalej - bardzo skrótowo opisano warunki występowania oraz systemy eksploatacji różnych typów złóż. Zwrócono przy tym uwagę na te czynniki, które na skutek eksploatacji warunkują powstawanie ruchów górotworu (kompakcja i konwergencja). W głównej części scharakteryzowano uogólnienie teorii podając szczegółowe rozwiązania dla złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, złóż rud miedzi, kawern solnych, złóż pokładowych np. węgla kamiennego. Na zakończenie przeprowadzono dyskusję parametrów proponowanych modeli oraz pokazano ich zastosowanie na kilku przykładach.

[Można ją kupić w skrypciarni w budynku A-1 AGH]