aktualizacja : November 16, 2009
     

Aktualne prace badawcze:

Projekt został zakończony we wrześniu 2009 r.  

 

 

 

 

Publikacje:

  1. Hejmanowski R., Malinowska A.: „Approach to surface structures damage assessment on the Polish Minig areas-Discussion of problems” konfereancja Geokinematischer Tag, Freiberg 10-11.05.2007
  2. Jasińska E., Malinowska A.: "Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w ocenie odporności obiektów budowlanych na terenach górniczych." VII Konferencja Naukowa Doktorantów, Szklarska Poręba, 21-23 maja 2007, Wyd. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 120, Konferencje, nr 49, str.143-151.
  3. Hejmanowski R., Malinowska A.: "A Fuzzy logic approach for the building damage assessment on the mining area. XIII ISM Congress, Budapest, 24-28.09.2007
  4. Malinowska A., Hejmanowski R.: "Implementation of fuzzy inference system for building damage risk assessment of the mining area".Společnosti důlních měřičů a geologů při přílezitosti 100. výročí zalození Stolice geodézie a důlního měřictví : XIV. konference : [Ostrava], 21. – 23. listopadu 2007
  5. Malinowska A.: "Fuzzy logic-based approach to building damage risk assessment considering the social and economic value". Mineral resources management. Vol. 24. Issue 3/1. 2008.
  6. Malinowska A., Hejmanowski R.: " Indywidualna ocena zagrożenia dla budynków poddanych wpływom eksploatacji górniczej ". Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, nr 6, ISSN 1643-7608, s. 271–276, 2008
  7. Malinowska A.: Ocena zagrożenia uszkodzeniami obiektów budowlanych na terenach górniczych przy wykorzystaniu wnioskowania rozmytego. praca doktorska, AGH Kraków 06.2009