Optymalizacja oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych przy wykorzystaniu logiki rozmytej
     
Home Page Image
  Profilaktyka budowlana, czy naprawa uszkodzeń po fakcie ? Co jest bardziej akceptowalne przez poszkodowanych ? Czy potrafimy im pomóc zaakceptować działalność górniczą, czy potrafimy określić rzeczywiste zagrożenia ?
 
 


Istota projektu

Uszkodzenia obiektów budowlanych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej są powszechnie znane, zwłaszcza mieszkańcom tych terenów, w których eksploatacja górnicza prowadzona jest pod dużymi miastami (na Śląsku, w Zagłębiu Ruhry i Saary, w Zagłębiu Legnicko-Głogowskim). Poza Europą istnieje bardzo wiele terenów, gdzie czerpanie wód podziemnych, ropy i gazu także naraża infrastrukturę na znaczne uszkodzenia (np. Las Vegas/USA, rejon Zatoki Meksykańskiej, Japonia). Od lat próbujemy rozwiązywać problem oceny zagrożenia obiektów budowlanych deformacjami terenu. Ciągle jednak nie jesteśmy usatysfakcjonowani, gdyż problem jest złożony. Z jednej strony górotwór, skomplikowany ośrodek skalny, trudny do modelowania. Z drugiej strony obiekt budowlany, którego konstrukcja może podlegać ocenie wytrzymałościowej, lecz elementy wpływające na własności użytkowe podlegają raczej subiektywnej ocenie eksperckiej i trudno je modelować bądź analizować statystycznie.

Podejmujemy zatem próbę zastosowania narzędzia - logiki rozmytej, które wydaje się obiecujące w kontekście dotychczasowych doświadczen i nigdzie nie bylo dotychczas zastosowane do rozwiązywania tego typu problemów. Logika rozmyta daje możliwość uwzględnienia czynników wpływających na zagrożenie obiektów a równocześnie trudnych do ilościowego, jednoznacznego oszacowania w każdym analizowanym przypadku.


 

Czas realizacji projektu 2007-2009