Metodologia prowadzenia badań naukowych


Przedmiot prowadzony jest w semestrze zimowym i letnim

dla I roku Studiów Doktoranckich - kierunek GiK

do pobrania tutaj karta naukowca