Zarządzanie projektem

i

rozwiązywanie problemów inżynierskich


tematy projektów

tabela wskazówek

etapy pracy nad projektem

Sprawy bieżące

Temat
Plik do ściągnięcia
Uwagi
Data zmian
Arkusz do rozliczania czasu pracy w projekcie

kartapracy.xls

Kierownik projektu (PM) nadaje plikowi nazwę unikalną dla każdego z członków zespołu projektowego. Dla każdego miesiąca wypełniana jest indywidualnie odpowiednia zakładka w karcie pracy. PM zbiera i kontroluje karty pracy
06.mar.2006
Logo projektu

brak

Każdy projekt powinien posiadać swoje logo (graficzne) lub skróconą nazwę.

06.mar.2006

Zebranie zespołu projektowego

wzór notatki ze spotkania

Należy pobrać dokument ze strony i korzystać z niego do dokumentowania wyników spotkań zespołu projektowego. Po każdym spotkaniu powinna powstać odrębna notatka
06.mar.2006
Kontakty w zespole projektowym
brak
PM powinien dopilnować sporządzenia listy kontaktowej (e-maile, ewentualnie nr tel.) dla członków zespołu. E-Mail własny PM powinien przekazać opiekunowi grupy ćwiczeniowej, podając tytuł projektu, nazwę skróconą lub logo.
06.mar.2006
Dokumenty sporządzane w czasie prac nad projektem

szablon dokumentu Word

Pobrany szablon dokumentu można zapisać w katalogu szablonów, a następnie wykorzystać do tworzenia dokumentów powstających w trakcie prac nad projektem. Na koniec, po scaleniu części pisanych przez członków zespołu będzie to dokument stanowiący część dokumentacji projektowej.
06.mar.2006
Program do zarządzania projektem
brak
Zarządzanie projektem realizowane będzie przy pomocy programu MS Project
06.mar.2006


TYTUŁY PROJEKTÓW:

Nr

Tytuł

Ilość osób

status

1

Ośrodek sportów zimowych

3 osoby

zajęty

2

Budowa stadionu piłkarskiego

3 osoby

zajęty

3

Założenie sklepu internetowego

3 osoby

zajęty

4

Ogrzewanie budynku biurowego (C-4)- alternatywne źródła energii

5 osób

zajęty

5

Organizacja odzysku odpadów (także niebezpiecznych)

5 osób

zajęty

6 Założenie firmy z jakiejkolwiek dziedziny inżynierii środowiska
4 osoby
zajęty

7

Organizacja konferencji nt. "energetyka jądrowa -przyszłość czy przekleństwo ?"

2 osoby

zajęty

8

Organizacja szkoły średniej/ ośrodka szkoleń

3 osoby

zajęty

9 Dostosowanie Wydziału GG i IŚ dla niepełnosprawnych
2 osoby
zajęty

10

Projekt uruchomienia bufetu w bud. C-4

4 osoby

zajęty

11

Projekt założenia winnicy

5 osób

zajęty

12

Uruchomienie nowych linii lotniczych

5 osób

zajęty

13

Transport publiczny w Krakowie - alternatywne rozwiązania przyszłości

6 osób

zajęty

14

Projekt krematorium na terenie powiatu wielickiego

4 osoby

zajęty

15

Projekt oczyszczalni hydrobotanicznej
3 osoby
zajęty


ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM

W ramach prac nad projektem realizowane są następujące czynności:

1) Wybór tematów projektów, formowanie zespołów projektowych, wybór kierownika projektu, ustalenie organizacji pracy (do 11.03.2006);

2) Identyfikacja celów w projekcie (rozbić temat projektu na cele stawiając sobie pytanie "co ?" i nie próbując formułować sposobów rozwiązania)(do 18.03.2006);

3) Określenie sposobów i metod realizacji poszczególnych zadań (w jaki sposób zrealizować zidentyfikowane cele ?)(do 03.04.2006);

4) Próba uszeregowania poszczególnych zadań (określenie następstwa czynności oraz wybór zadań współbieżnych i samodzielnych (do 03.04.2006);

5) Określenie zasobów niezbędnych do realizacji projektu i konstrukcja harmonogramu projektu przy pomocy programu MS Project (do 12.04.2006);

6) Realizacja poszczególnych zadań projektu i opracowywanie prezentacji (do 15.05.2006);


SPRAWY BIEŻĄCE

Z 06.05.2006: Na prezentacje w dniach 15.05 zarezerwowana jest sala 502 (od 16:30), 16.05 mamy zarezerwowaną salę 216 (Kawiory, również od 16:30). W środę 17.05 - salę 102, C-4 (w normalnym czasie wykładu 16:15-17:45 i ewentualnie od 14:15-16:00 w sali 304). Proszę o zgłaszanie terminów mailem, to ważne ze względu na konieczność dopasowania czasu.

Z 26.04.2006: Czas do 15.05 proszę wykorzystać na realizację zadań przewidzianych w projektach i opracowanie prezentacji. Prezentacje będą przedmiotem zajęć grupowych w dniach 15-17.05.2006. Proszę o zgłaszanie poszczególnych grup na prezentację drogą mailową.

Z 11.04.2006: Pracujemy nad końcową fazą organizacji projektów. Należy zainstalować program MS Project (wersja licencyjna do ściągnięcia ze strony Microsoftu po uprzedniej rejestracji. Informacje na stronie http://www2.geod.agh.edu.pl/msdnaa/ ). W programie wprowadzić dane dotyczące zadań i zasobów. Dokonać próby zbilansowania projektu. Wynik przesłać do mnie (plik MS Project o nazwie odpowiadającej nazwie projektu). Kolejne zajęcia w dniach 25, 26.04.2006.

Z 03.04.2006: Najbliższy wykład odbędzie się 05.04 w sali 102 o godz. 16:15. Realizując prace z etapu 3) i 4) proszę nie realizować na razie poszczególnych zadań. Chodzi jedynie o określenie sposobu ich rozwiązania w przyszłości (metody, niezbędne narzędzia, zasoby, czas). Na spotkanie proszę przynieść całą dotychczasową dokumentację.

Z 14.03.2006: W dniu 15.03 nie będzie wykładu. Następny wykład odbędzie się 22.03 w sali 102 o godz. 16:15. Realizując prace z etapu 2) proszę korzystać z dokumentów dostępnych do ściągnięcia (tabela). Proszę zespoły, które do 14.03 nie wybrały tematu projektu o przesłanie do mnie spisu członków zespołu i dokonanie wyboru tematu oraz podanie proponowanego terminu spotkania.

Z 06.03.2006: W tabeli 'Tytuły projektów' podałem przykładowe tematy projektów. Proszę dokonywać wyboru, dobierając się równocześnie w zespoły projektowe. Zgłoszenia będę przyjmował od wtorku, tj. 07.03.2006 od godz. 16:30 mailem lub osobiście w czasie zajęć. Wcześniejsze zgłoszenia nie będą uznawane.