Zarządzanie projektem

i

rozwiązywanie problemów inżynierskich


tematy projektów

tabela wskazówek

etapy pracy nad projektem

Sprawy bieżące

Temat
Plik do ściągnięcia
Uwagi
Data zmian
Logo projektu

brak

Każdy projekt powinien posiadać swoje logo (graficzne) lub skróconą nazwę.

22.lut.2007

Zebranie zespołu projektowego

wzór notatki ze spotkania

Należy pobrać dokument ze strony i korzystać z niego do dokumentowania wyników spotkań zespołu projektowego. Po każdym spotkaniu powinna powstać odrębna notatka
22.lut.2007
Kontakty w zespole projektowym
brak
PM powinien dopilnować sporządzenia listy kontaktowej (e-maile, ewentualnie nr tel.) dla członków zespołu. E-Mail własny PM powinien przekazać opiekunowi grupy ćwiczeniowej, podając tytuł projektu, nazwę skróconą lub logo.
22.lut.2007
Dokumenty sporządzane w czasie prac nad projektem

szablon dokumentu Word

Pobrany szablon dokumentu można zapisać w katalogu szablonów, a następnie wykorzystać do tworzenia dokumentów powstających w trakcie prac nad projektem. Na koniec, po scaleniu części pisanych przez członków zespołu będzie to dokument stanowiący część dokumentacji projektowej.
22.lut.2007


TYTUŁY PROJEKTÓW:

Nr

Tytuł

Ilość osób

 
status

1

Składowanie odpadów radioaktywnych w rejonie Krakowa

4 osoby

pn.13;45

zajęty

2

Portal internetowy "Geoinformacja.pl"

3 osoby

 

wolny

3

Ośrodek sportów letnich w okolicach Krakowa

5 osób

wt..8:00

zajęty

4

Fundacja dla Uczelni/Wydziału (jak pozyskiwać środki finansowe)

6 osób

wt.9:00

zajęty

5

Internetowe biuro usług wszelakich

4 osoby

wt.10:00

zajęty

6 Założenie firmy z jakiejkolwiek dziedziny inżynierii środowiska
4 osoby
wt.10:40
zajęty

7

Organizacja konferencji nt. "energetyka Polski za 15 lat "

3 osoby

wt.12:00

zajęty

8

Nowoczesny Wydział -kształtowanie wspólnej przestrzeni nauki i pracy

5 osób

 

wolny

9 Organizacja środowiska absolwentów WGGiIŚ
4 osoby
 
wolny

10

Organizacja wydawania czasopisma studenckiego

5 osób

wt.9:40

zajęty

11

Organizacja szkoleń z dziedziny "Zarządzanie środowiskiem"

3 osoby

wt.12:20

zajęty

12

Reorganizacja Wydziału GGiIŚ pod kątem organizacyjno-dydaktycznym

4 osoby

 

wolny

13

Opracowanie systemu informatycznego do przetwarzania wyników okresowych pomiarów składowisk odpadów i hałd

5 osób

 

wolny

14

Opracowanie systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu gosp. odpadami w Krakowie

5 osób

 

wolny

16 Kraków - poprawa wizerunku miasta, promocja i budowa sukcesu 4 osoby śr.18:05 zajęty
17 Transport w mieście - alternatywne rozwiązania przyszłości 4 osoby wt.9:20 zajęty
18 Projekt elektrowni opalanej biomasą dla potrzeb energetycznych przedmieść Krakowa 4 osoby wt. 10:20 zajęty
19 Firma fonograficzna 4 osoby śr.17;45 zajęty

20

Firma "Niezwykłe podróże poślubne"
3 osoby
xxxx
zajęty


ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM

W ramach prac nad projektem realizowane są następujące czynności:

1) Wybór tematów projektów, formowanie zespołów projektowych, wybór kierownika projektu, ustalenie organizacji pracy (do 28.02.2007);

2) Identyfikacja zadań w projekcie (do 07.03.2007);

3) Określenie sposobu realizacji każdego z zadań przez zespół projektowy; odpowiedzieć sobie na pytanie "jak ?" przy każdym z zadań (do 14.03.2007);

4) Zbudowanie diagramu prezentującego logiczne następstwo wykonywania poszczególnych zadań. Przypisanie każdemu z zadań czasu niezbędnego do jego realizacji. Rozważenie czy istnieją zadania, których rozpoczęcie musi być ustalone konkretną datą (w stosunku do daty rozpoczęcia projektu) (do 21.03.2007);

5) Należy pobrać i zainstalować MS Project (patrz do rubryki "sprawy bieżące"). Po zainstalowaniu spróbować wprowadzić zadania i zasoby (ludzi, sprzęt). Dokonać przydziału zasobów do zadań i wstępnego bilansowania. Następnie przesłać plik do mnie e-mailem oraz CC do artkraw@agh.edu.pl. (do 26.03.2007); Następne zajęcia (26,27.03) poprowadzi w zwykłym miejscu Dr A.Krawczyk (konsultacje harmonogramów).

6) Po wykonaniu harmonogramu projektu można przystąpić do realizacji poszczególnych zadań, wykonując je (w miarę możliwości) i dokumentując na bieżąco. Poszczególne grupy powinny skonsultować realizację zadań projektów w terminach 17-18.04 lub 24-25.04.

7) Do 15-16.05 należy opracować scenariusze prezentacji. W dokumencie w punktach (które odpowiadają poszczególnym slajdom) należy opisać to co będzie prezentowane i formę (opis, zdjęcie, grafika...). Do końca maja należy ponadto pracować nad realizacją zadań projektu. Prezentacje odbędą się w terminach zajęć ćwiczeń grupowych i wykładu, tj. 28-29.05. Ostateczne zaliczenie przedmiotu (złożenie operatu projektu) powinno mieć miejsce do 11.06.


SPRAWY BIEŻĄCE

Z 06.05.2007: Najbliższe terminy konsultacji przewiduję w dniach 15-16.05, zapraszam.

Z 03.04.2007: Harmonogramy wykonane w MS Project powinny być wysłane w wersji ostatecznej do mnie. Wykłady zostały zakończone.

Z 19.03.2007: Odwołuję zajęcia z 20 i 21. 03. Proszę o zapoznanie się na stronie http://www2.geod.agh.edu.pl/msdnaa/ z zasadami korzystania z oprogramowania MS, które jest dostępne w licencji MSDAA na naszym Wydziale. Należy się zarejestrować poprzez wysłanie e-maila na adres msdnaa@geod.agh.edu.pl Po otrzymaniu zwrotnej odpowiedzi możliwe będzie pobranie programu MS Project i zainstalowanie go u siebie na komputerze.

Z 14.03.2007: Projekty mają już określone zadania i cele. Ostatnie zajęcia polegały na omówieniu pomysłów na realizację poszczególnych zadań przez każdy z zespołów. Teraz należy zaplanować logiczny porządek realizacji poszczególnych zadań (diagram), który będzie uwzględniał zadania realizowane równolegle, zadania uwarunkowane, a także dla niektórych zadań czasy najpóźniejszego uruchomienia pracy. Na kolejne spotkanie należy wykonać takie diagramy. Następnie należy spróbować określić czasy potrzebne do wykonania poszczególnych zadań.

Z 02.03.2007: Na najbliższe zajęcia należy przynieść listę kontaktową zespołu, notatkę ze spotkania oraz dokument z listą zidentyfikowanych celów i zadań projektu.

Z 22.02.2007: W tabeli 'Tytuły projektów' podałem przykładowe tematy projektów. Proszę dokonywać wyboru, dobierając się równocześnie w zespoły projektowe.