Zarządzanie projektem

i

rozwiązywanie problemów inżynierskich


tematy projektów

tabela wskazówek

etapy pracy nad projektem

Sprawy bieżące

Temat
Plik do ściągnięcia
Uwagi
Data zmian
Arkusz do rozliczania czasu pracy w projekcie

kartapracy.xls

Kierownik projektu (PM) nadaje plikowi nazwę unikalną dla każdego z członków zespołu projektowego. Dla każdego miesiąca wypełniana jest indywidualnie odpowiednia zakładka w karcie pracy. PM zbiera i kontroluje karty pracy
02.mar.2004
Logo projektu

brak

Każdy projekt powinien posiadać swoje logo (graficzne) lub skróconą nazwę.

03.mar.2004

Zebranie zespołu projektowego

wzór notatki ze spotkania

Należy pobrać dokument ze strony i korzystać z niego do dokumentowania wyników spotkań zespołu projektowego. Po każdym spotkaniu powinna powstać odrębna notatka
02.mar.2004
Kontakty w zespole projektowym
brak
PM powinien dopilnować sporządzenia listy kontaktowej (e-maile, ewentualnie nr tel.) dla członków zespołu. E-Mail własny PM powinien przekazać opiekunowi grupy ćwiczeniowej, podając tytuł projektu, nazwę skróconą lub logo.
03.mar.2004
Dokumenty sporządzane w czasie prac nad projektem

szablon dokumentu Word

Pobrany szablon dokumentu można zapisać w katalogu szablonów, a następnie wykorzystać do tworzenia dokumentów powstających w trakcie prac nad projektem. Na koniec, po scaleniu części pisanych przez członków zespołu będzie to dokument stanowiący część dokumentacji projektowej.
09.mar.2004
Program do zarządzania projektem
Podano łącze do strony, z której można pobrać program SmartWorks lub inny. Pozwoli on zarządzać Waszym projektem
24.mar.2004


TYTUŁY PROJEKTÓW:

Nr

Tytuł

Ilość osób

status

1

Składowanie odpadów niebezpiecznych w rejonie Krakowa

4 osoby

wolny

2

Biuro pośrednictwa nieruchomości

3 osoby

wolny

3

Ośrodek sportów zimowych

5 osób

wolny

4

Basen miejski (olimpijski)

5 osób

wolny

5

Zbiorcze parkingi peryferyjne + transport miejski w Krakowie

5 osób

wolny

6

Ogrzewanie budynku jednorodzinnego - alternatywne źródła energii

5 osób

wolny

7

Utworzenie firmy usług geodezyjnych

4 osoby

wolny

8 Założenie firmy z jakiejkolwiek dziedziny inżynierii środowiska
4 osoby
wolny

9

Organizacja konferencji nt. "energetyka jądrowa -przyszłość czy przekleństwo ?"

3 osoby

wolny

10

Organizacja wydawania czasopisma studenckiego

4 osoby

wolny

11

Organizacja szkoły średniej/ ośrodka szkoleń

3 osoby

wolny

12 Reorganizacja Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
3 osoby
wolny

13

Opracowanie systemu informatycznego do zarządzania i monitoringu gospodarki odpadami w Krakowie

5 osoby

wolny

14

Opracowanie systemu informatycznego do przetwarzania wyników pomiarów deformacji terenu

5 osób

wolny

15

Pomiar i obliczanie zasobów kopalni odkrywkowej

4 osób

wolny

16

Utworzenie portalu internetowego

3 osoby

wolny

17

Tunel drogowy na trasie Kraków - Zakopane

6 osób

wolny


ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM

W ramach prac nad projektem realizowane są następujące czynności:

1) Wybór tematów projektów, formowanie zespołów projektowych, wybór kierownika projektu, ustalenie organizacji pracy (do 02.03.2004);

2) Identyfikacja problemów w ramach tematu projektu, wstępne rozeznanie ryzyka (do 10.03.2004);

3) Określenie struktury zadaniowej projektu (następstwo i współzależność) oraz ram czasowych dla poszczególnych zadań (do 17.03.2004);

4) Wprowadzenie danych dotyczących zadań, zasobów, czasu pracy do programu wspomagającego zarządzanie projektem,

..... stworzenie wykresu Gantta (do 31.03.2004);

5) Tworzenie dokumentacji projektowej, kontrola i korekty harmonogramu realizacji projektu, raportowanie spotkań i czasu pracy (do 12.05.2004)


SPRAWY BIEŻĄCE

Z 15.03.2004: Umieściłem nowy plik do rejestracji czasu pracy. W poprzednim były trudności z określaniem czynności. Proszę pobrać nowy plik i stosować go.

Z 24.03.2004: W tabeli "wskazówek" umieściłem link do strony, z której można pobrać program do zarządzania projektem. Proszę wpisać w niego swój projekt i w dokumentacji projektu umieścić elementy graficzne (wykres Gantta).

Z 20.04.2004: Przepraszam, ale muszę odwołać zajęcia w dniu 21.04.2004. Dotyczy to wszystkich zespołów za wyjątkiem zespołu 14.

Z 17.05.2004: Zapraszam wszystkich (którzy mogą przyjść) na zajęcia końcowe poświęcone prezentacji projektów, na środę 19.05 o godz 17:00 do s. 102. Prezentacje (mogą być w Power Point) 10 minutowe powinny obejmować podstawowe informacje o projekcie, sposobie jego realizacji i uzyskanych wynikach.