Zarządzanie projektem

i

rozwiązywanie problemów inżynierskich


tematy projektów

tabela wskazówek

etapy pracy nad projektem

Sprawy bieżące

Temat
Plik do ściągnięcia
Uwagi
Data zmian
Logo projektu

brak

Każdy projekt powinien posiadać swoje logo (graficzne) lub skróconą nazwę.

24.lut.2009

Zebranie zespołu projektowego

wzór notatki ze spotkania

Należy pobrać dokument ze strony i korzystać z niego do dokumentowania wyników spotkań zespołu projektowego. Po każdym spotkaniu powinna powstać odrębna notatka
24.lut.2009
Kontakty w zespole projektowym
brak
PM powinien dopilnować sporządzenia listy kontaktowej (e-maile, ewentualnie nr tel.) dla członków zespołu. E-Mail własny PM powinien przekazać opiekunowi grupy ćwiczeniowej, podając tytuł projektu, nazwę skróconą lub logo.
24.lut.2009
Dokumenty sporządzane w czasie prac nad projektem

szablon dokumentu Word

Pobrany szablon dokumentu można zapisać w katalogu szablonów, a następnie wykorzystać do tworzenia dokumentów powstających w trakcie prac nad projektem. Na koniec, po scaleniu części pisanych przez członków zespołu będzie to dokument stanowiący część dokumentacji projektowej.
24.lut.2009


TYTUŁY PROJEKTÓW:

Nr

Tytuł

Ilość osób

 
status

1

Jak przekonać mieszkańców do budowy spalarni śmieci

5 osób

10:15

zajęty

2

Portal internetowy „Geoinformacja.pl”

3 osoby

 

wolny

3

Budowa laboratorium studenckiego „Geoinformatyki”

5 osób

 

wolny

4

Organizacja zagranicznych praktyk studenckich

5 osób

11:50

zajęty

5

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w oparciu o alternatywne źródła finansowania (fundusze unijne, strukturalne)

4 osoby

 

wolny

6 Studio fotograficzne
3 osoby
12:10
zajęty

7

Organizacja konferencji nt. "energetyka Polski – za 15 lat"

4 osoby

10:00

zajęty

8

Nowoczesny Wydział -kształtowanie wspólnej przestrzeni nauki i pracy

5 osób

 

wolny

9 Organizacja środowiska absolwentów WGGiIŚ
4 osoby
13:10
zajęty

10

Organizacja wydawania czasopisma studenckiego (pomysł, forma, realizacja)

5 osób

10:30

zajęty

11

Organizacja instytucji szkoleniowej (np kursy przygotowawcze)

4 osoby

12:30

zajęty

12

Nowatorskie formy kształcenia studentów (w dopuszczalnych ramach obowiązujących przepisów)

5 osób

 

wolny

13

Organizacja cywilizowanego lokalu dla studentów (obiady, możliwość odpoczynku, kawa)

5 osób

12:50

zajęty

14

Doskonalenie zawodowego języka obcego (kursy) obok studiow

5 osób

 

wolny

115

Metro krakowskie - pomysł, koncepcja, perspektywy 6 osób 15:50 pn zajęty
16 Jak przekonać mieszkańców miasta do parkingów podziemnych ? 5 osób 11:15 zajęty
17 Organizacja studenckiej firmy geodezyjnej w oparciu o finansowanie zewnętrzne 5 osób 11:30 zajęty
18 Organizacja nowoczesnego przedszkola 5 osób 11:00 zajęty
19 Bodega - restauracja i sprzedaż wina 2 osoby 09:45 zajęty
20 Organizacja zakładu pogrzebowego 5osób 07:45 zajęty

zgłaszanie zespołów projektowych e-mailem


ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM

W ramach prac nad projektem realizowane są następujące czynności:

1) Wybór tematów projektów, formowanie zespołów projektowych, wybór kierownika projektu, ustalenie organizacji pracy (do 03.03.2009);

2) Identyfikacja celów projektu (do 10.03.2009);

3) Budowa struktury zadaniowej projektu. Każdy z wydzielonych wcześniej celów należy przeanalizować pod kątem zadań do wykonania, zadając sobie pytanie "jak osiągnąc dany cel?" Zadania należy uszeregować w kolejności logicznej a następnie wyodrębnić te, które można realizować współbieżnie, a także te które są uwarunkowane przez wykonanie innych zadań. Należy sporządzić graficzny plan realizacji zadań (do 17.03.2009);

4) Na plan graficzny należy nałożyć strukturę czasową odpowiadającą planowanemu czasowi realizacji zadań; dla zasobów (członków zespołu projektowego, sprzętu) należy wykonać plan finansów (stawek godzinowych) (do 06.04.2009);

5) Przed przystąpieniem do harmonogramowania projektu jeszcze raz należy przeglądnąć jego strukturę zadaniową i zasobową, pod kątem możliwego przydziału osób i sprzętu (zasobów) do poszczególnych zadań, tak żeby uniknąć przeciążenia pracą (do 20.04.2009);

6) Wykonanie części merytorycznej projektów (do 22.05.2009); Wykonanie prezentacji całości projektu (power point; treść na 10 min; zawartość - informacja o wykonaniu części organizacyjnej projektu i pokaz efektów części merytorycznej) (do 02.06.2009).

 


SPRAWY BIEŻĄCE

Zajęcia w dniu 02.06.2009 odbywać się będą w sali 408 w przewidzianych pierwotnie godzinach dla całych grup (prezentacje poszczególnych zespołów projektowych). Tymi zajęciami podsumowujemy projekty. Kto chciałby wcześniej skonsultować scenariusz prezentacji, proszony jest o kontakt ze mną 26.05. w godzinach zajęć (nieobowiązkowo)