Geodezyjne pozyskiwanie danych o środowisku

dla II r

kierunek: Inżynieria Środowiska, semestr letni (wykłady, ćwiczenia, zaj. terenowe, egzamin)


 


zajęcia prowadzone są w semestrze letnim (4 semestr)

na kierunku Inżynieria Środowiska