Podstawy geodezji

dla

Inżynierii Środowiska


 

 

Dane:

Punkt 25 : X25±mx, Y25 ±my; mx=my=0,0;

Punkt A : XA±mxa, YA±mya; mxa=mya=0,0;

Założenia:

1) Należy przyjąć, że kąty a oraz b zmierzono z błędem średnim ma = mb= ±0,0060 grad,

2) Należy wyliczyć długości d1 oraz d2 jako wartości najbardziej prawdopodobne wynikające z pomiaru spostrzeżeń jednakowodokładnych i równocześnie określić błędy średnie dla obu zmierzonych długości.

Cel:

Wyznaczyć współrzędne punktu nr 26 wraz z dokładnością ich wyznaczenia. Przeprowadzić dyskusję otrzymanych wyników, biorąc także pod uwagę wyniki uzyskane w poszczególnych etapach obliczeń. Zredagować operat zawierający: sprawozdanie techniczne z czynności pomiarowych wraz z załączonymi dziennikami pomiarowymi, wyniki obliczeń (z wyprowadzeniami wzorów), wnioski

Termin:

19.05.2005


Termin 0 egzaminu z przedmiotu PG: 13.06.2005 godz. 11, s.301