Zarządzanie projektem i rozwiązywanie zagadnień inżynierskich
Fakultet ogólnodostępny (GiK oraz IS) za 3 pkt ECTS  
dowiedz się jak to zrobić...

Każdy uczestnik kursu może posiąść umiejętność samodzielnego i twórczego rozwiązywania napotkanych w pracy problemów inżynierskich. W pracy zawodowej każdego inżyniera zdarza się coraz więcej zagadnień łączących w sobie kilka różnych dziedzin wiedzy. W tych przypadkach zadaniem dobrego fachowca jest wykorzystanie posiadanej wiedzy, jak również umiejętność koordynowania prac zespołu specjalistów w sposób umożliwiający twórcze i poprawne merytorycznie rozwiązanie problemu. Wiąże się to z umiejętnością oceny i analizy zagadnienia, doboru właściwego sposobu postępowania, doboru i optymalizacji metod, sprzętu i istniejącego oprogramowania komputerowego a w razie potrzeby tworzenia nowych aplikacji.
Proponowane zajęcia stwarzają studentom okazję do zmierzenia się z takimi całościowymi zagadnieniami jeszcze w czasie studiów. Uczestnicy zajęć będą mogli rozwiązać wybrany przez siebie lub zasugerowany przez prowadzącego problem wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oraz posługując się dostępnymi na wydziale narzędziami (komputery, oprogramowanie, dostęp do internetu/ zasobów bibliotecznych).
Planowane zajęcia podzielone będą na część poznawczą (metodyka rozwiązywania problemów technicznych, zapoznanie się z oprogramowaniem i ciekawymi metodami rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji) i część praktyczną. W ramach części praktycznej uczestnicy zajęć będą mogli w twórczy sposób zaplanować i zrealizować rozwiązanie zagadnienia inżynierskiego.
Przewiduje się samodzielną oraz zespołową pracę studentów. W ramach projektu studenci będą samodzielnie realizować wybrane zadanie, poznawać praktykę rozwiązywania tego typu zagadnień w innych krajach, tym samym rozwijając swoje umiejętności i poszerzając kwalifikacje. Przewidywane są odrębnie prowadzone konsultacje z prowadzącym.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu będzie aktywny udział w zajęciach.

Zapytaj żeby rozwiać swoje wątpliwości: Ryszard Hejmanowski