Zarządzanie projektem

i

rozwiązywanie problemów inżynierskich


tabela wskazówek

etapy pracy nad projektem

Sprawy bieżące

Temat
Plik do ściągnięcia
Uwagi
Data zmian
Logo projektu

brak

Każdy projekt powinien posiadać swoje logo (graficzne) lub skróconą nazwę.

27.mar.2013

Zebranie zespołu projektowego

wzór notatki ze spotkania

Należy pobrać dokument ze strony i korzystać z niego do dokumentowania wyników spotkań zespołu projektowego. Po każdym spotkaniu powinna powstać odrębna notatka
27.mar.2013
Kontakty w zespole projektowym
brak
PM powinien dopilnować sporządzenia listy kontaktowej (e-maile, ewentualnie nr tel.) dla członków zespołu. E-Mail własny PM powinien przekazać opiekunowi grupy ćwiczeniowej, podając tytuł projektu, nazwę skróconą lub logo.
27.mar.2013
Dokumenty sporządzane w czasie prac nad projektem

szablon dokumentu Word

Pobrany szablon dokumentu można zapisać w katalogu szablonów, a następnie wykorzystać do tworzenia dokumentów powstających w trakcie prac nad projektem. Na koniec, po scaleniu części pisanych przez członków zespołu będzie to dokument stanowiący część dokumentacji projektowej.
bezterminowo


 

ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM

W ramach prac nad projektem realizowane są następujące czynności:

1) Wybór tematów projektów, formowanie zespołów projektowych, wybór kierownika projektu, ustalenie organizacji pracy (spotkanie 1 ZP)(do 20.03.2013);

2) Stworzenie listy kontaktowej, identyfikacja celów i zadań w projekcie w ramach spotkania nr 2 ZP (do 27.03.2013) ;

3) Utworzenie planu zadaniowego projektu - wybór zadań uwarunkowanych i współbieżnych (spotkanie 3 ZP)(do 10.04.2013);

4) Budowa schematu logicznego planu zadaniowego projektu (spotkanie 4 ZP)(do 17.04.2013);

5) Określenie czasu realizacji zadań; wyznaczenie ścieżki krytycznej projektu (spotkanie 5 ZP)(do 24.04.2013)

6) Badanie i identyfikacja ryzyk projektu (spotkanie 6 ZP); Zasoby projektu i ich koszt (do 08.05.2013);

7) harmonogram projektu (do 29.05.2013);

8) prezentacje (do 19.06.2013);

 


SPRAWY BIEŻĄCE

W dniach 20.03 i 21.03 zajęcia odbędą się zgodnie z programem. Obecność obowiązkowa