Header image  
Oferta dydaktyczna tematów prac
 
 
    home
 
 

propozycje tematów prac dyplomowychna na rok 2013/2014

 

Lp.

ilość osób

Temat pracy

dla specjalności

obłożenie

1

1

Projekt osnowy geodezyjnej dla celów badania przemieszczeń estakady transportowej w zasięgu wpływów eksploatacji zawałowej

GiGG

zajęty

2

1

Oddziaływanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych na powierzchnię terenu na przykładzie LW Bogdanka S.A.

GiGG

zajęty

3

1

Możliwości modelowania przekształceń powierzchni wywołanych zmianami stosunków wodnych w górotworze

GiGG

wolny

4 1 lub 2 Automatyzacja procesów przygotowania danych dla prognoz deformacji powierzchni w systemach informatycznych GiGG
wolny
5 1 lub 2 Badanie wpływu warunków górniczo-geologicznych na zmienność zasięgu wpływów eksploatacji górniczej GiGG
wolny

 

 

Proszę zainteresowanych o osobisty albo e-mailowy kontakt ze mną. Tylko w ten sposób będę mógł dokładnie wyjaśnić jak rozumiem dany temat i w jaki sposób wyobrażam sobie jego realizację.