Wpływ eksploatacji na górotwór i powierzchnię terenu


IV rok GiK jednolite magisterskie - specjalność 'Geoinformacja i Geodezja Górnicza', sem. zimowy

Przedmiot prowadzony wspólnie z dr inż. Agnieszką Malinowską


Program ćwiczeń

30 godzin

Wyznaczanie parametrów teorii Knothego i jej rozwinięcia; znaczenie parametryzacji w prognozach wpływów eksploatacji;

Projektowanie eksploatacji górniczej z punktu widzenia minimalizacji jej szkodliwych wpływów na powierzchnię terenu;
Prognozowanie wpływów eksploatacji dla złożonych warunków geologiczno-górniczych (upad, zmienna miąższość);
Optymalizacja prędkości postępu frontu eksploatacyjnego i przerw eksploatacyjnych z punktu widzenia wpływów eksploatacji na powierzchnię terenu

Całość zajęć realizowana jest przy pełnym wykorzystaniu autorskiego oprogramowania komputerowego. Istnieje możliwość pracy przy wykorzystaniu trzech programów (do wyznaczania parametrów, prostych prognoz, optymalizacji prędkości i przerw), a także złożonego systemu prognozowania MODEZ. Studenci pracują samodzielnie nad rozwiązywaniem zadanych przez prowadzącego problemów. W trakcie ćwiczeń realizują trzy tematy problemowe.

Efektem zajęć jest znajomość oprogramowania umożliwiającego pracę nad prognozowaniem wpływów eksploatacji górniczej. Studenci rozumieją i potrafią określić wpływ parametrów modeli prognostycznych na wynik prognozy; znają najistotniejsze czynniki warunkujące występowanie deformacji górotworu; potrafią przeanalizować dowolny projekt eksploatacji górniczej z punktu widzenia jego szkodliwych oddziaływań na powierzchnię terenu i środowisko oraz zaproponować metody minimalizacji tych oddziaływań.