Ochrona Terenów Górniczych


Poniższe treści przeznaczone są dla studentów studiów zaocznych, jako uzupełnienie wykładów oraz ćwiczeń porwadzonych przeze mnie


Konspekt treści wykładów:

LP
TEMATYKA OGÓLNA
UWAGI
1 OTG w naukach górniczych  
2 Komponenty środowiska a zagrożenia wpływami eksploatacji górniczej  
3 Pojęcie odporności komponentów środowiska na wpływy eksploatacji górniczej  
4 Obszar górniczy i teren górniczy - wyznaczanie granic terenu górniczego  
5 Czynniki warunkujące zagrożenia powierzchni wpływami eksploatacji górniczej  
6 Kategorie terenu, a kategorie odporności obiektów  
7 Rodzaje prognoz deformacji powierzchni
8 Uwarunkowania prawne OTG  
9 SIT i GIS oraz możliwości zastosowania w OTG  
10 Filary dla terenów chronionych