Podstawy geodezji

dla

Inżynierii Środowiska


Tematyka wykładów:


Lp
Data
Temat
Zakres
1
06.03.2005 Pojęcia wstępne

1. Geodezja, monitoring środowiska; 2. Powierzchnie odniesienia w pomiarach geodezyjnych

2
06.03.2005 Padstawy statystycznego opracowania błędów pomiarowych 1. Podstawowe rodzaje błędów w geodezji; 2. Błędy spostrzeżeń jednakowodokładnych i niejednakowodokładnych; 3. Prawo przenoszenia się błędów średnich
3
06.03.2005 Osnowy geodezyjne 1. Definicje osnów; 2. Podział osnów; 3. Obliczanie i wyrównanie ciągów poligonowych
4
10.04.2005 Pomiary kątów poziomych 1. Pojęcie kąta poziomego i pionowego; 2. Budowa teodolitu; 3. Warunki osiowe i błędy; 4. Systemy odczytowe teodolitów; 5. Metody pomiaru kątów poziomych
5
10.04.2005 Pomiary długości 1. Podstawowe miary długości (SI); 2. Bezpośrednie i pośrednie pomiary długości; 3. Metodyka bezpośrednich pomiarów długości; 4. Sprzęt pomiarowy; 5. Optyczny pomiar odległości; 6. Pomocnicze konstrukcje geometryczne w pośrednich pomiarach odległości; 7. Zasada działania dalmierzy elektonicznych; 8. Możliwości zastosowania różnych typów dalmierzy
6
15.05.2005 Pomiary wysokościowe 1. Niwelacja; Typy niwelacji; Zasada 2. Sprzęt; Warunki osiowe niwelatorów; 3. Pomiary ciągów wysokościowych i ich obliczanie
7
15.05.2005 Tachimetria 1. Ewolucja tachimetrów; 2. Zasada pomiaru; 3. Przebieg pomiaru terenowego; 4. Opracowanie wyników pomiaru
8
21.05.2005 Pomiary sytuacyjne 1. Grupy szczegółów sytuacyjnych; 2. Osnowa pomiarowa; 3. Metodyka pomiarów sytuacyjnych; 4. Kartowanie wyników