Mine Rate Adviser

Jest to program, przy pomocy którego można projektować eksploatację ścianową węgla kamiennego w rejonie czułych obiektów położonych na powierzchni terenu.

Pierwsza wersja programu została zaprojektowana w czasie opracowania projektu badawczego KBN (1994-1997). Aktualnie opracowany został zupełnie nowy program, który pozwala m.in.:

  1. określać optymalną charakterystykę prędkości eksploatacji w projektowanej ścianie, przy uwzględnieniu kategorii odporności obiektów budowlanych położonych na powierzchni terenu,
  2. określać dopuszczalną długość przerwy eksploatacyjnej, przy której obiekty chronione nie ulegają jeszcze wpływom dynamiki eksploatacji przekraczającym daną kategorię ochrony,
  3. określać wartości wskaźników deformacji w rejonie projektowanej eksploatacji w punktach, w których znajdują się chronione obiekty.

W efekcie możliwe jest prowadzenie wariantowych analiz dopuszczalnej prędkości eksploatacji i długości przerw np. świątecznych dla projektowanych eksploatacji.

Program działa w systemie Windows 95/98/ NT/XP na komputerach PC. Wyposażony został w system pomocy. Jest dostępny u mnie w Krakowie. Zapraszam w każdej chwili, bądź proszę o mail albo telefon w tej sprawie


Modez

Program ten służy do prognozowania deformacji górotworu i powierzchni terenu w rejonach filarowo-komorowej eksploatacji złóż rud miedzi. Model matematyczny został opracowany specjalnie dla warunków eksploatacji na terenie LGOM z uwzględnieniem specyfiki procesu deformacji. Oprogramowanie zostało stworzone przez Zespół Katedry Ochrony Terenów Górniczych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH pod moim kierunkiem, w ramach tematu prowadzonego na zlecenie KGHM "Polska Miedź" S.A. Program wraz z bazą danych napisany został w wersji działającej w środowisku okienkowym Windows 95/98/2000/NT/XP.

Dla określonych grup danych dotyczących: eksploatacji górniczej (geometria + warunki geologiczno-górnicze), parametrów modelu, danych o punktach obliczeniowych, realizowane są obliczenia wskaźników deformacji. Obliczenia można prowadzić dla dowolnego momentu czasowego, dowolnej ilości pól eksploatacyjnych i dowolnej ilości punktów obliczeniowych. Całością obliczeń zarządzać można poprzez bazę danych typu MS Access. Wyniki są raportowane w formie plików tekstowych zapisywanych w dowolnej lokalizacji, graficznej (wykresów np dla linii pomiarowych bądź pojedynczych punktów). Opracowania wyników dla siatek punktów obliczeniowych należy wykonywać przy pomocy stosownego oprogramowania zawierającego funkcjonalność typu interpolacja, wyświetlanie izolinii, itp.

Wróć do strony głównej RH.