P
Header image  
moich badań i programów  
 
    home
 
Programy komputerowe :
         

CADDI-SYS
- program do obróbki i prezentacji przestrzennego przebiegu otworu wiertniczego na bazie danych pomiarowych. Wersja pierwsza łącznie z bazą danych (v. 1.0) została napisana i przetestowana przeze mnie w 1991 r. w InstytucieWiertnictwa i Eksploatacji Ropy i Gazu ( ITE )na Uniwersytecie Technicznym Clausthal w Clausthal - Zellerfeld /Niemcy. Kolejne wersje były opracowywane przez ten sam ośrodek już po moim powrocie do Krakowa

Subs-Fluid
- (1991-93) program służący do prognozowania obniżeń powierzchni terenu nad złożami ropy naftowej i gazu ziemnego. Został stworzony w oparciu o wyniki rozważań teoretycznych zawartych w mojej pracy doktorskiej w 1993 r.
Sub-Calc
- (1995) program służący do prognozowania deformacji górotworu i powierzchni terenu towarzyszących eksploatacji głębinowej złóż węgla kamiennego i rud miedzi. SUB-CALC potwierdził swoją przydatność i dokładność przy wielu pracach zrealizowanych na zamówienie przemysłu wydobywczego
Mine Rate Adviser
- (1997) program pozwalający na optymalizację prędkości eksploatacji górniczej i długości przerw eksploatacyjnych (dla eksploatacji węgla kamiennego systemem ścianowym). Program MRA może się przydać na każdej kopalni, która poważnie myśli o efektywności eksploatacji w rejonie chronionych obiektów.
MODEZ
- (1998-2003) program, który jest nowoczesnym następcą Sub-Calca 3.5 w wersji dla Windows 95/98/NT/XP, specjalnie adaptowanej do prognozowania wpływów eksploatacji złóż rud miedzi w LGOM. MODEZ jest przystosowany do współpracy z relacyjnymi bazami danych i jest obecnie "the top of the line " na rynku.
Ważniejsze prace badawcze:
  • Optymalna prędkość eksploatacji górniczej z punktu widzenia ochrony obiektów powierzchni i górotworu.

Typ projektu: grant własny
Czas realizacji: 1994-97 Finansowanie:~150 tys zl

  • Przetwarzanie danych dotyczących wpływów eksploatacji górniczej na postać graficzną

Typ projektu: badania własne
Czas realizacji: 1999-2000

  • Prognozowanie deformacji górotworu i powierzchni terenu dla złóż surowców stałych, ciekłych i gazowych na bazie uogólnionej teorii Knothego

Typ projektu: grant własny
Czas realizacji: 1999-2001 Finansowanie:~340 tys zl

  • Optymalizacja wyznaczania poziomych odkształceń powierzchni z uwagi na ochronę obiektów na terenach górniczych

Typ projektu: grant własny
Czas realizacji: 2003-2005 Finansowanie:~110 tys zl

  • Optymalizacja oceny zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych przy wykorzystaniu logiki rozmytej

zobacz opis

Typ projektu: grant własny
Czas realizacji: 2007-2009 Finansowanie:~340 tys zl

Przedmiotem projektu była analiza dostępnych danych oraz ocena możliwości zastosowania oprogramowania profesjonalnego do obróbki danych i ich przestrzennej wizualizacji. Badania prowadzono przy pomocy programu SURPAC 2000 firmy Gemcom Minex Inc.

Książka będąca podsumowaniem badań

 

Praca doktorska dr A. Malinowskiej

Promotor: R. Hejmanowski

  • Optymalizacja geodezyjnego monitoringu terenów górniczych w aspekcie oddziaływań dynamicznych.

zobacz opis

Typ projektu: grant własny MNiSW nr N N524 373337

Czas realizacji: 2009-2011 Finansowanie:~360 tys zl