Header image  
Dr hab.inż.  

|| HOME || 

 


Zainteresowania zawodowe

Moje zainteresowania można podzielić na kilka grup:

  1. Badania deformacji górotworu i powierzchni terenu w rejonach oddziaływania eksploatacji górniczej przy wykorzystaniu technik geodezyjnych
  2. Matematyczne modelowanie procesu deformacji górotworu, prognozy deformacji dla różnych typów złóż i zróżnicowanych warunków geologicznych
  3. Wspomaganie procesów decyzyjnych i minimalizacja ryzyka zagrożenia środowiska ze strony czynników naturalnych i przemysłowych poprzez zastosowanie systemów GIS i innych komputerowych aplikacji eksperckich
  4. Projektowanie i oprogramowanie interesujących zagadnień inżynierskich

Przyszłość
Uważam, że codziennie pojawiają się problemy i nowe zagadnienia, które można rozwiązywać rozwijając badania naukowe. Wystarczy popatrzeć na powyższą listę i skonfrontować ją z rozwojem nowych technologii pomiarowych, informatycznych, organizacyjnych, z potrzebami gospodarczymi i kierunkami rozwoju przemysłu, nowymi dziedzinami i zawodami pojawiającymi się ostatnio na świecie... to zawsze działa

 

dsd
 
     

 
      ostatnia aktualizacja     05-Apr-2010