Associate Professor

 
 
Home
 
 

Students

Promoted PhD. Students

- 2009 (PhD. Eng. Agnieszka Malinowska) - PhD. thesis "Building damage risk assessment method based on fuzzy inference system"

- 2013 (PhD. Eng. Anna Paulewicz) - PhD thesis "Reliability of land subsidence prediction in terms of their validation"

Subjects of Master's thesis (Tematy prac dyplomowych proponowane na rok 2013/14 )

 

Lp.

ilość osób

Temat pracy

dla specjalności

obłożenie

1

1

Oddziaływanie wysokowydajnych kompleksów ścianowych na powierzchnię terenu na przykładzie LW Bogdanka S.A.

GiGG

zajęty

2

1

Możliwości modelowania przekształceń powierzchni wywołanych zmianami stosunków wodnych w górotworze

GiGG

zajęty

3 1 lub 2 Baza danych GIS dla celów dokumentacji i analiz pomiarów dołowych w kopalniach soli na przykładzie KS "Wieliczka" S.A. GiGG

zajęty

       

 

 

  
 
 

 
      02-Jun-2014