Wprowadzenie

Inżynieria oprogramowania stanowi jedną z ważniejszych dziedzin współczesnej informatyki i jest związana z różnymi aspektami wytwarzania, użytkowania i administrowania oprogramowaniem. Ta niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina znajduje również odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na rynku pracy. Wiele firm zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowaniem poszukuje ekspertów z tej dziedziny. Są to zarówno firmy duże, zajmujące się wytwarzaniem złożonych systemów, jak również ogromna rozmaitość firm małych, zajmujących się wytwarzaniem prostych aplikacji lub adaptacją i wdrażaniem systemów istniejących.

Studia podyplomowe Inżynierii oprogramowania są adresowane do tych wszystkich, którzy w przyszłości będą zajmowali się wytwarzaniem oprogramowania (analiza, projektowanie, programowanie, testowanie i wdrażanie) czy szeroko pojętym użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie). W Studium mogą uczestniczyć zarówno osoby pragnące uaktualnić jak i uzupełnić swoje wiadomości.

Całe Studia podyplomowe podzielone są na dwa semestry (dwie części), jednakże należy podkreślić, że oba semestry traktowane są łącznie, tzn. przyjęcie na studia podyplomowe dotyczy obu semestrów łącznie, a więc zarówno semestru zimowego jak i letniego, przy czym:

  • semestr zimowy obejmuje - kurs podstawowy, natomiast
  • semestr letni obejmuje - kurs zaawansowany.

W obrębie każdego semestru zajęcia zorganizowane są w ramach tzw. zjazdów, to jest zajęć dydaktycznych odbywających się w soboty oraz niedziele. Dla każdego semestru przewidzianych jest osiem zjazdów, odbywających się mniej więcej co dwa tygodnie, wypełniających cały proces dydaktyczny danej części.

Celem kursu podstawowego jest uzupełnienie (lub przekazanie) podstaw inżynierii oprogramowania: programowanie (C/C++), metodologie obiektowe, analiza i projektowanie oprogramowania, konstruowanie baz danych, technologie komponentowe. Kurs ten umożliwia zatem uczestnictwo osób, które miały mniejszy kontakt z informatyką.

Celem kursu zaawansowanego jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w zespołach zajmujących się wytwarzaniem lub szeroko pojętym użytkowaniem oprogramowania. Program Studiów przewiduje szereg przedmiotów rozszerzających i pogłębiających wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie podstawowym. Dotyczy to zarówno zaawansowanych technologii projektowania i wytwarzania oprogramowania, projektowania i wdrażania baz danych, technologii internetowych, jak również wybranych elementów zarządzania projektem informatycznym. Ukończenie tego kursu daje przygotowanie do pracy przy procesie wytwarzaniu oprogramowania.

Wszystkie ćwiczenia prowadzone są w bogato wyposażonych laboratoriach, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, systemów i pakietów wspomagających. Nowoczesna wiedza przekazywana w trakcie wykładów jest uzupełniana i ugruntowana poprzez zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania.

Świadectwa ukończenia Studiów podyplomowych

Uczestnicy po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych planem Studiów otrzymują Świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie Inżynieria Oprogramowania. Tryb zaliczenia jest ustalany indywidualnie dla każdego przedmiotu i podawany jest na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu. Świadectwa są wystawiane zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.