Department of Industrial Computer Science
AGH University of Science and Technology
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
 

 
COMPUTER SYSTEMS DESIGN
 
DESCRIPTION:
The content of the lectures is focused on the most important topics related with approved methods of projecting and analysis of computer systems. The methodology with the ground of UML and design patterns is presented. The students are introduced to the theory and the practice of extreme programming which is a conception focusing on human element of computer system creation. Among other subjects of the lectures is also presented real-time computing, decision support systems, simulation of production processes and other types of computer systems. The students create projects of systems with the consideration of issues presented during the lectures.
AUTHOR:
dr inż. Gabriel Rojek - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

BOOKS:
 
1. Jacek Płodzień, Ewa Stemposz, Analiza i projektowanie systemów informatycznych, Wydawnictwa PJWSTK, Warszawa 2003
2. Alan Shalloway, James R. Trott, Projektowanie zorientowane obiektowo. Wzorce pro-jektowe, Wydanie II, Helion, Gliwice 2005
3. Allen Holub, Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznianie, Helion, Gliwice 2004
4. Martin Fowler i in., Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe, Helion, Gliwice 2005
5. Joseph Phillips, Zarządzanie projektami IT, Poznaj najskuteczniejsze metody zarzą-dzania przedsięwzięciami informatycznymi, Helion, Gliwice 2005
6. Steve Maguire, Niezawodność oprogramowania, Helion, Gliwice 2000
7. David Astels, Granville Miller, Miroslav Novak, Extreme programmin, Helion, Gliwice 2002
8. Kent Beck, Wydajne programowanie. Extreme programming, Mikom, Warszawa 2001

  [ top ]