Department of Industrial Computer Science
AGH University of Science and Technology
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
-- TREŚCI MERYTORYCZNE - STUDIA DZIENNE LATA I - III --
 
 

 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
 
DESCRIPTION:
Economics and management lectures delivered to the beginners are focused on fundamentals of operation of enterprise in market economy . Introduction to the lecture is related to legal aspects of foundation and functioning of enterprise. Then the range of discussed problems is targeting on selected problems, which include: functioning of financial system, assets man-agement (in respect to fixed and current assets), enterprise activity financing using internal and external capital resources, investment management, methods of assessment and evalua-tion of enterprise as well as its appraisal.
AUTHOR:
dr inż. Kazimierz Kowalski

BOOKS:
 
01. A. Kucharczyk, Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym, AGH, 1999
02. J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE 2000.
03. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1994.
04. B. Piasecki, Ekonomika i Zarządzanie małą firmą, PWN, Warsxzawa-Łódź 2001.
05. M.W.Jerzak, M. Nowicka-Skowron, Ekonomika przedsiębiorstwa, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Częstocjhowskiej, 1995.
06. R. A. Haugen, Nowa nauka o finansach, Przeciw efektywności rynku, WIG Press, War-szawa 1999.

  [ top ]