Department of Industrial Computer Science
AGH University of Science and Technology
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
-- TREŚCI MERYTORYCZNE - STUDIA DZIENNE LATA I - III --
 
 

 
MULTIMEDIALNE TECHNIKI INTERNETOWE
 
DESCRIPTION:
Review of applied systems, services, standards and applications, that concerns the domian of multimedia storage and multimedia communications. Presentation of compression methods and methods used in multimedia communications, that are applied in digital phone networks, digital telesion, storage of video stream on optical discs, videoconferences, video-on-demand, digital analysis of audio and video data, specialized client-server architecture based computer systems. Programming of multimedia applications and creating of multimedia data bases.
AUTHOR:
Dr hab. inż. Jan Kusiak, prof. AGH

BOOKS:
 
01. F. Halsall, Multimedia communications : applications, networks, protocols and standards, Pearson Education, London 2001
02. Z. Hulicki, Systemy komunikacji multimedialnej, Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998
03. B. Whyte, Multimedia telecommunications, Chapman & Hall, London 1997 pod red. W. Skarbka, Multimedia-algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ, Warszawa 1998
04. F. Fluckiger, Understanding networked multimedia : applications and technology, Prentice Hall, London 1995
05. Materiały dostępne w Internecie np. http//www.jpeg.org, http://www.chiariglione.org/mpeg

  [ top ]