Department of Industrial Computer Science
AGH University of Science and Technology
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
-- TREŚCI MERYTORYCZNE - STUDIA DZIENNE LATA I - III --
 
 

 
PROCEDURE ORIENTED PROGRAMMING
 
DESCRIPTION:
Methods and techniques of procedure oriented programming on the basis of language C are presented. Standard of C language is discussed in detail.
AUTHOR:
Dr Danuta Szeliga, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Za-kład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych

BOOKS:
 
01. Stroustrup B., Język C++, WNT, Warszawa 1995
02. Grębosz J., Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1994
03. A.C. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputero-wych, PWN, 1983.

  [ top ]