Department of Industrial Computer Science
AGH University of Science and Technology
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
-- TREŚCI MERYTORYCZNE - STUDIA DZIENNE LATA I - III --
 
 

 
ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
 
DESCRIPTION:
Basic terms: data structures, algorithms and projecting of algorithms. Efficiency of algorithms. Sorting algorithms. Recurrence: recurrence computing and recurrence plotting, limitation of re-currence. Trees. Graphs. Dynamics data structures, representation and algorithms. Approxima-tion algorithms. Concurrency algorithms.
AUTHOR:
dr Anna Adrian, mgr inż. Gabriel Rojek WMiIM

BOOKS:
 
01. H.T. Cormen, Ch. L. Leiserson, R.L Rivest , Wprowadzenie do algortmów, WNT, Warszawa 2001
02. M.M.Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 1999
03. N. Wirth, Algorytmy + Struktury Danych= Programy, WNT, Warszawa 1980, 1999, 2000-
04. R.Stephens, Algorytmy i struktury danych z przykładami w Delphi, Wyd. HELION, Gliwice 2000
05. P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Wyd. HELION, 1996
06. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa 1996

  [ top ]