Department of Industrial Computer Science
AGH University of Science and Technology
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
-- TREŚCI MERYTORYCZNE - STUDIA DZIENNE LATA I - III --
 
 

 
Compilers
 
DESCRIPTION:
The main goal of the classes is an introduction to the theory of parsing and processing of formal languages as well as theory of compiling. Student will be familiarized with basic ideas and tech-niques used by parsers and compilers.
AUTHOR:
mgr inż. Paweł J. Matuszyk, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych.

BOOKS:
 
01. Aho A., Sethi R., Ullman J.D., Kompilatory: reguły, metody i narzędzia, WNT, Warsza-wa, 2002.
02.Aho, A., Ullman J.D., The Theory of Parsing, Translation and Compiling, vol. 1, Prentice Hall, 1972.
03. Blikle A., Automaty i gramatyki, PWN, Warszawa, 1971.
04. Foster J.M., Automatyczna analiza składniowa, 1976.
05. Grieg D., Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, 1984.
06. Hopcroft J.T, Ullman J.D., Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa, 2003.

  [ top ]