Department of Industrial Computer Science
AGH University of Science and Technology
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
-- TREŚCI MERYTORYCZNE - STUDIA DZIENNE LATA IV - V --
 
 

 
-- TREŚCI MERYTORYCZNE - STUDIA DZIENNE LATA IV - V --
 
INTRODUCTION
W tej części strony Zakładu Informatyki Przemysłowej znajdują się opisy przedmiotów na jakie mogą uczęszczać studenci lat IV - V. Przedmioty zostały podzielone na 3 części: PRZEDMIOTY NIETECHNICZNE, PRZEDMIOTY PODSTAWOWE oraz PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE. W każdym charakteryzowanym przedmiocie znajdują się opisy wykładu oraz tematyka ćwiczeń wchodzących w skład programu nauczania tego przedmiotu. Są to zarówno ćwiczenia laboratoryjne jak również ćwiczenia projektowe. Ponadto na stronach można zapoznać się z podręcznikami wykorzystywanymi do tworzenia treści merytorycznych danego przedmiotu oraz wykorzystywanych na ćwiczeniach.


 

  [ top ]