Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 

INFORMACJE KONTAKTOWE

 
  dr inż. D A R I U S Z   J Ę D R Z E J C Z Y K  

Kontakt do pracy

Kontakt internetowy

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ I MODELOWANIA
P r a c o w n i a    I n f o r m a t y k i
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Al. A. Mickiewicza 30, 30 - 059 Kraków
Pawilon B5 - IVp., pok.408
email:djedrzej@metal.agh.edu.pl
GG: 1736364#gg: 1736364 >> rozmowa <<
tel. 0 12 /prefix/ 6 17 41 80
fax. 0 12 /prefix/ 6 17 20 92
www: www.djedrzejczyk.prv.pl  [ do góry ]
 
  dr inż. T O M A S Z   D Ę B I Ń S K I  

Kontakt do pracy

Kontakt internetowy

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ I MODELOWANIA
P r a c o w n i a    I n f o r m a t y k i
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Al. A. Mickiewicza 30, 30 - 059 Kraków
Pawilon B5 - IVp., pok.408
email:tdebinsk@metal.agh.edu.pl
GG: 1347283#gg: 1347283 >> rozmowa <<
tel. 0 12 /prefix/ 6 17 41 80
fax. 0 12 /prefix/ 6 17 20 92
www: www.metal.agh.edu.pl/~tdebinsk  [ do góry ]