Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - Systemy Informatyki Przemysłowej (SIP)
 
 

 
PLATFORMY AGENTOWE
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Wprowadzeniem do przedmiotu jest zagadnienie programowania w języku JAVA, którego znajomość jest niezbędna do tworzenia systemów agentowych w JADE (ang. Java Agent DEvelopment Framework). Ukazana jest ogólna charakterystyka systemów wieloagentowych wraz z prezentacją potrzeby standaryzacji w zakresie funkcjonowania agentów. Podstawowym zakresem przedmiotu jest natomiast platforma JADE (Java Agent DEvelopment framework) wspierająca standard FIPA. Wśród poruszanych zagadnień związanych z użyciem platformy JADFE znajduje się tworzenie agentów, modelowanie komunikacji, korzystanie z tzw. serwisu żółtych stron, migrowanie agentów oraz tworzenie ontologii i języków specyficznych dla aplikacji. Prezentowane są również możliwości integracji oraz porównanie platformy JADE z innymi dostępnymi platformami agentowymi.

WYKŁAD:
30 godz.
Wprowadzenie: podstawowe pojęcia: autonomiczny agenta, środowisko systemu agentowego, przykłady systemów agentowych (2). Java jako język programowania w platformach agentowych: podstawowe operatory i instrukcje (2), mechanizmy obiektowe (2), zarządzanie projektami - pakiety (2), instrukcje wejścia-wyjścia, serializacja (2). Standard FIPA: cel standaryzacji, platformy agentowe wspierające standard (2). Podstawowe wiadomości o platformie JADE: kontener a platforma, serwis AMS, uruchamianie platformy JADE (2). Kompilacja kodu przykładowego agenta oraz tworzenie agenta z linii poleceń; środowisko GUI: uruchamianie, usuwanie, klonowanie agentów, migracja, wysyłania wiadomości. Możliwości podglądania komunikatów, interakcji z agentami, graficzny interfejs użytkownika, Introspector Agent - możliwość kontrolowania cyklu życiowego agenta (2). Klasa agent: cykl życia agentów. Tworzenie agentów, tworzenie agentów z interfejsem graficznym (2). Interfejsy programistyczne do serwisów AMS oraz DF (rejestracja, derejestracja, modyfikacja, wyszukiwanie w Directory Facilitator) (2). Komunikacja pomiędzy agentami: przesyłanie tekstu, obiektów. Komunikacja blokująca oraz nieblokująca (2). Zachowania, interakcje między agentami. Protokoły interakcji: AchieveRE, FIPA-Contract-Net, FIPA-Propose, FIPA-SUBSCRIBE (2). Tworzenie ontologii specyficznych dla aplikacji (2). Interfejs programistyczny dla mobilności agentów oraz używanie JADE z zewnętrznych aplikacji JAVA (2). Inne platformy agentowe: Agent Development Kit, Comtec Agent Platform, FIPA-OS, Grasshopper, JACK Intelligent Agents, LEAP. Porównanie z platformą JADE, możliwości integracji (2).

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
30 godz.
Wprowadzenie do tworzenie aplikacji w języku JAVA: środowisko programistyczne (2), podstawowe instrukcje i operatory (2), konstrukcje obiektowe (2), pakiety - tworzenie i używanie (2), interfejs komunikacji z użytkownikiem (2). Uruchamianie platformy JADE: dodawanie zdalnych kontenerów, tworzenie agentów oraz migrowanie agentów (2). Sposoby debugowania agentów (2). Tworzenie prostych agentów z wykorzystaniem zachowań SimpleBehaviour, OneShotBehaviour, CyclicBehaviour, CompositeBehaviour, SequentialBehaviour, ParallelBehaviour, FSMBehaviour (2). Tworzenie prostego systemu agentowego z wymianą wiadomości pomiędzy agentami (2). Tworzenie systemu agentowego z użyciem tzw. serwisu żółtych stron oraz modelowanie złożonych scenariuszy komunikacji (2). Dodawanie interfejsu graficznego do agentów (2). Wykorzystanie protokołów interakcji (2). Tworzenie prostych ontologii specyficznych dla aplikacji (2). Tworzenie agentów mobilnych (2). Użycie platformy JADE z aplikacji zewnętrznych (2).

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

AUTORZY OPRACOWANIA:
dr inż. Gabriel Rojek, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
1. F. L. Bellifemine, G. Caire, D. Greenwood, Developing Multi-Agent Systems with JADE, Wiley, 2007
2. Materiały dostępne w dystrybucji pakietu JADE: JADE PROGRAMMING FOR BEGINNERS, JADE PROGRAMMER'S GUIDE, JADE API oraz inne.
3. G. Weiss, Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, The MIT Press, 1999
4. H. Schildt, JAVA 2. Kurs Podstawowy. Wydawnictwo Edition 2000, Kraków 2002

  [ do góry ]