Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - Systemy Informatyki Przemysłowej (SIP)
 
 

 
SYSTEMY PROJEKTOWANIA WSPÓŁBIEŻNEGO
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z filozofią inżynierii współbieżnej oraz wymaganiami stawianymi współczesnym systemom w kontekście procesu rozwoju produktu i współdzielenia informacji. Studenci zapoznają się podstawową terminologią pracy grupowej oraz sposobem i regułami panującymi podczas pracy w grupie. Przedstawione zostaną różnice między klasycznym podejściem nazywanym inżynierią sekwencyjną a inżynierią współbieżną, gdzie przedstawione zostaną także narzędzia i techniki inżynierii współbieżnej. Podczas wykładów zostanie przedstawiony ogólna koncepcja rozwoju produktu w środowisku rozproszonym, przedstawione zostaną standardy w systemach informatycznych, narzędzia do współpracy na odległośc, zarządzanie projektem i grupami wirtualnymi. Podjęta zostanie także tematyka komputerowego wspomagania prac projektowych. Przedstawione zostaną pakiety do zarządzania dokumentacją techniczną: inżynierskie bazy danych, systemy przepływu informacji technicznej (workflow), oprogramowanie komunikacyjne. Poruszona zostanie także tematyka modelowania geometrycznego, architektury i terminologii systemów CAD/CAE, wymiana danych pomiędzy systemami CAD/CAE, współdzielenie wyników symulacji komputerowych oraz wspólnego przeglądanie (co-viewing) i modyfikowanie (co-modeling) dokumentacji technicznej. Studenci zostaną zapoznani z architekturą systemu synchronicznej pracy grupowej oraz z możliwościami wykorzystania języka X3D do zapisu geometrii konstrukcji.

WYKŁAD:
Semestr VIII - 30 godz.
Teoria pracy grupowej (1). Zarządzanie grupą oraz reguły pracy grupowej (1). Inżynieria sekwencyjna a inżynieria współbieżna w kontekście rozwoju produktu (2). Różnice między klasycznym podejściem (inżynieria sekwencyjna) a inżynierią współbieżną w kontekście prac projektowo - rozwojowych (2).Narzędzia i techniki inżynierii współbieżnej (2). Zespołowy rozwój produktu w środowisku rozproszonym (1). Kierowanie grupami wirtualnymi i zarządzanie projektem (1). Standardy w systemach informatycznych (2). Narzędzia współpracy na odległośc (1). Wykorzystanie wiedzy z projektowania w procesie podejmowania decyzji (1). Komputerowe wspomaganie prac projektowych oraz dostępne na rynku narzędzia do synchronicznej pracy grupowej oraz stosowane technologie (2). Pakiety do zarządzania dokumentacją techniczną: inżynierskie bazy danych, systemy przepływu informacji technicznej (workflow), oprogramowanie komunikacyjne (2). Modelowanie geometryczne, architektura i terminologia systemów CAD/CAE (2). Wymiana danych pomiędzy systemami CAD (1), współdzielenie wyników symulacji komputerowych oraz wspólnego przeglądanie (co-viewing) i modyfikowanie (co-modeling) dokumentacji technicznej (1). Funkcjonalność i architektura systemu synchronicznej pracy grupowej (1). Wymagania stawiane współczesnym systemom synchronicznej pracy grupowej oraz ograniczenia techniczne wynikające z ich użytkowania (1). Wykorzystanie języka VRML/X3D do zapisu geometrii konstrukcji i tworzenia informacji o produkcie(2). Podstawowe i zaawansowane funkcje języka VRML/X3D umożliwiające tworzenie wirtualnych światów opartych na interakcjach użytkownik - wirtualny świat (4).

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
Semestr VIII - 30 godz.
Ocena możliwości oraz zasady wykorzystania języka X3D do tworzenia informacji o produkcie (1). Tworzenie prostych trójwymiarowych obiektów oraz umieszczanie ich na stronach Web(1). Definiowanie kolorów, tekstur, oświetlenia obiektów oraz określanie punktów patrzenia na świat (viewpoint) (2). Animacja obiektów (2). Interakcje, czujniki dotykowe, obrotu, przesunięcia oraz środowiskowe (4). Implementacja efektów środowiskowych, rzeźba terenu, horyzont, panorama, mgła, multimedia (2). Koncepcja budowy lokalnego systemu do grupowej pracy i wymiany informacji dedykowanego określonym zadaniom (1). Wyłonienie lidera grupy oraz ocena możliwości zespołu projektowego(1). Przyjęcie przez zespół koncepcji budowy prostego systemu informatycznego wspomagającego grupową prace inżynierów pracujących nad projektem np. narzędzi (2). Podział realizowanych zadań oraz implementacja zaproponowanych rozwiązań (12). Ocena przydatności opracowanego systemu oraz możliwości jego dalszego rozwoju (1). Opracowanie specyfikacji opracowanego systemu (1).


AUTORZY OPRACOWANIA:
Dr inż. Marcin Hojny - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
1. V. Geroimenko, Ch. Chen, Visualizing Information Using SVG and X3D
2. Riordan R, Projektowanie systemów relacyjnych baz danych, Warszawa 2000
3. R.S. Wright, M. Sweet, OpenGL. Księga eksperta, Helion, 1999
4. Parsaei H.R., Sullivan W.G., Concurrent Engineering, London, 1993.
5. Concurrent Engineering - Sage Journals Online.

  [ do góry ]