Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
MULTIMEDIALNE TECHNIKI INTERNETOWE
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Przegląd stosowanych systemów, usług, standardów i aplikacji multimedialnych z dziedziny przechowywania i przesyłania danych multimedialnych. Prezentacja metod kompresji danych oraz metod przesyłania danych multimedialnych, które są rozwiązaniami stosowanymi w zakresie cyfrowych systemów łączności telefonicznej, telewizji cyfrowej, zapisu video na dyskach optycznych, wideokonferencji, usługi video na żądanie, cyfrowej analizy informacji audio i wideo, specjalizowanych systemów komputerowych w architekturze klient-serwer. Zagadnienia tworzenia aplikacji multimedialnych i multimedialnych baz danych.

WYKŁAD:
30 godz.
- Wprowadzenie. Rodzaje i charakterystyka danych multimedialnych, podstawowe problemy związane z przechowywaniem i przesyłaniem danych multimedialnych; kompresja danych tek-stowych: kodowanie Huffmana, kodowanie Lempel-Ziv (LZ) oraz Lempel-Ziv-Welsh (LZW) (2). Reprezentacja danych Audio (z przykładem cyfrowej telefonii komórkowej). Cyfrowy zapis dźwięku: częstotliwość próbkowania, kwantyzacja i znaczenie kompresji. Kompresja dźwięku szerokopasmowego: format PCM, standardy MPEG-1 i MPEG-2 (2). Metody kompresji mowy - kompresja w systemie telefonii komórkowej GSM: metoda kompresji dynamiki amplitudy, me-toda predykcji liniowej (LPC), metoda pobudzenia równomiernego (RPE), metoda pobudzenia kodowego (CELP) (2). Reprezentacja danych Video (z przykładem telewizji cyfrowej oraz zapisu na optycznych nośnikach danych) Cyfrowy zapis obrazów statycznych: format mapy bitowej, reprezentacja kolorów; format GIF (ang. graphics interchanged format) oraz TIFF (ang. Tagged image file format) - zastosowanie kompresji LZW (2); standard JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group) (2). Cyfrowy zapis sekwencji video: częstotliwość próbkowania; standardy H.261 i H.263 dla sieci ISDN i sieci telefonii stacjonarnej (PSTN) (2); standardy MPEG-1 (zapis video na dyskach CD-ROM ) i MPEG-2 (z przykładem telewizji cyfrowej HDTV) (2); standard MPEG-4 - obiekty audiowizualne AVO (ang. Audio-Visual Objects) (2). Usługi multimedialne w sieciach komputerowych. Wideokonferencje, telewizja cyfrowa, video na żądanie, multimedialne bazy danych; problemy związane z przesyłaniem danych multimedialnych (2). Techniki realizacji komunikacji rozgłoszeniowej w sieci IP: DVMPR, PIM, MBone routing (2). Przesyłanie danych multimedialnych w czasie rzeczywistym w sieci Internet: protokoły RTP, RTPC (2). Techniki rezerwacji zasobów w sieci IP - protokół RSVP (2). Przesyłanie danych multimedialnych w sieciach ATM (2). Sposób przechowywania danych multimedialnych. Systemy plików video, multimedialne bazy danych. Przeszukiwanie multimedialnych baz danych: dopasowanie dokładne, dopasowanie częściowe, rozszerzenia języka SQL (2). Oprogramowanie aplikacji multimedialnych w języku Java; użyteczność platformy CORBA w budowie systemów multimedialnych (2).

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
15 godz.
Porównanie metod cyfrowego zapisu dźwięku - ocena jakości dźwięku w zależności od częstotliwości próbkowania, sposobu kwantyzacji i metod kompresji (2). Kodowanie i dekodowanie obrazów statycznych, porównanie jakości obrazów skompresowanych metodami stratnymi i bezstratnymi (2). Porównanie metod kompresji video względem jakości obrazu i stopnia kompresji (2). Przesyłanie danych multimedialnych pomiędzy dwoma punktami (komputerami): użycie protokołów RSVP, RTP i RTPC (2). Zestawienie połączeń typu wideokonferencja przy wykorzystaniu technik komunikacji rozgłoszeniowej w sieci IP (2). Usługa video na żądanie: rozwiązywanie problemów związanych z przechowywaniem danych (2). Tworzenie i używanie multimedialnych baz danych (3).

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

AUTORZY OPRACOWANIA:
dr inż. Gabriel Rojek

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. F. Halsall, Multimedia communications : applications, networks, protocols and standards, Pearson Education, London 2001
02. Z. Hulicki, Systemy komunikacji multimedialnej, Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998
03. B. Whyte, Multimedia telecommunications, Chapman & Hall, London 1997 pod red. W. Skarbka, Multimedia-algorytmy i standardy kompresji, Akademicka Oficyna Wydaw. PLJ, Warszawa 1998
04. F. Fluckiger, Understanding networked multimedia : applications and technology, Prentice Hall, London 1995
05. Materiały dostępne w Internecie np. http//www.jpeg.org, http://www.chiariglione.org/mpeg

  [ do góry ]