Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Wykład opisuje współczesne metodologie projektowania dużych systemów informatycznych ma-jących zastosowanie w obliczeniach z pomocą Metody Elementów Skończonych (FEM) a także Metody Cząstek Cieczy (FPM). Wykład koncentruje się na omówieniu nowoczesnej notacji Uni-fied Modelling Language umożliwiającej projektowanie systemów na wysokim abstrakcyjnym poziomie z użyciem obiektowego paradygmatu projektowania, w sposób niezależny od języka implementacji. Wykład opiera się na nowoczesnej metodologii Unified Rational Process, opisu-jącej etapy projektowania dużych aplikacji, począwszy od diagramów statycznych, poprzez dia-gramy dynamiczne, komponenty i interface'y. Poszczególne etapy procesu projektowania ilu-strowane są przykładami istniejących aplikacji FEM a także FPM, zaprojektowanych z pomocą notacji UML i zaimplementowanych w języku C++.

WYKŁAD:
30 godz.
- 1. Paradygmaty projektowania oprogramowania. Paradygmat strukturalny i obiektowy.
- Porównanie realizacji zorientowanej obiektowo i strukturalnej na przykładzie programu FEM i FPM.
- Notacje Booch'a i UML (Unified Modeling Language) - Diagramy statyczne
- Diagramy klas (class diagrams)
- Relacje pomiędzy klasami.
- Diagramy przypadków użycia (use case diagrams)
3. Diagramy dynamiczne
- Diagramy interakcji (interactions diagrams)
- Diagramy przebiegu (sequence diagrams) i kooperacji (collaboration diagrams)
- Diagramy czynności (activity diagrams, state transition diagrams)
4. Komponenty i interface'y
- Język opisu interface'ów IDL (Interface Description Language)
- Rodzaje interface'ów: i) interface jako klasa abstrakcyjna w C++; ii) CORBA; iii) DCOM
- Problemy projektowania dużych systemów informatycznych. Podział projektu na komponenty. Oddzielenie interface'ów od implementacji
5. Proces projektowy Rational Unified Process
Problemy analizy wymagań dużych systemów informatycznych.
6. Capability Maturity Model (CMM) i metryki projektowe.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
30 godz.
Kolejne ćwiczenia projektowe obejmują wykonanie projektu systemu informatycznego w języku UML, w oparciu o poznane narzędzia oraz metody, implementującego rozwiązanie zagadnienia metoda elementów skończonych (FEM) oraz metoda cząstek cieczy (FPM). Wybór i praktyczne zastosowanie narzędzi CASE do projektowania dużych systemów informatycznych na poziomie diagramów UML (statycznych i dynamicznych), w sposób umożliwiający generowanie kodu źró-dłowego w dowolnym języku zorientowanym obiektowo (C++, Java, etc.)

AUTORZY OPRACOWANIA:
Dr Maciej Paszyński, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. Flasiński M. 2000, ,Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informa-tycznych
02. Booch G., Jacobson I., Rumbaugh J., 1998 The Unified Modeling Language User Guide Adison-Wesley Pub. Co. (wydane również po polsku)
03. Booch G., 1994, Object-oriented analysis and design with applications, The Benja-min/Cummings Publishing Company, Inc., Redwood City, California 1996.04. Rogerson D. 1996, Inside COM, Microsoft Press

  [ do góry ]