Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
PODSTAWY INFORMATYKI
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Podstawowe wiadomości o logicznej strukturze komputerów, systemach operacyjnych i sieciach komputerowych. Wprowadzenie do zagadnień algorytmicznej budowy programów komputero-wych. Zapoznanie z podstawami programowania przy użyciu pseudokodu. Schematy blokowe programów. Przykłady prostych programów.

WYKŁAD:
15 godz.
- Wiadomości wstępne z zakresu logicznej struktury komputerów, systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Podstawy systemu UNIX. Reprezentacja danych w maszynie cyfrowej, kody U1 i U2.
- Zasady budowy algorytmów: Pojęcia: algorytmu, programu, danych (wejścia), wyników (wyjścia), zmiennych. Zasady informatycznego opisu rozwiązywania zadania. Algorytmiczna budowa programów komputerowych. Konwencje notacyjne. Instrukcje z wyborem. Zasady działania algorytmów iteracyjnych - pętle. Rekurencja. Przykłady algorytmów.
- Podstawy programowania z wykorzystaniem pseudokodu: Ogólne zasady programowania. Zasady programowania strukturalnego. Typy zmiennych i stałych. Nazewnictwo stałych i zmiennych. Zmienne tablicowe i ich indeksowanie. Zasada budowy programów iteracyjnych. Schematy blokowe programów. Przykłady prostych programów.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
15 godz.
Zapoznanie się z systemami operacyjnymi dostępnymi w laboratorium komputerowym.
Zapoznanie się z systemem operacyjnym UNIX, podstawowe komendy systemu UNIX.
Zapoznanie się z edytorami tekstu w systemie UNIX. Zapoznanie się z procesorem tekstu LaTeX.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
15 godz.
Opracowanie algorytmów rozwiązywania prostych zadań z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu matematyki i fizyki. Zapis opracowanych algorytmów w formie pseudokodu.

AUTORZY OPRACOWANIA:
Dr hab. inż. Jan Kusiak, prof. AGH

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. Harel D., Rzecz o istocie informatyki, WNT, 1992.
02. Wirth N., Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, 1989.
03. Dostępne podręczniki z zakresu algorytmiki i systemów operacyjnych.

  [ do góry ]