Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Tematem wykładu jest metodologia i technika programowania obiektowego w oparciu o język C++. Na wykładzie omówione są pojęcia oraz ogólne zasady projektowania i programowania obiektowego. Równolegle podawane są mechanizmy języka C++ umożliwiające implementację zadanego modelu obiektowego. Praktyczne poznanie technik obiektowych odbywa się na zaję-ciach laboratoryjnych.

WYKŁAD:
30 godz.
Środowiska programistyczne zorientowane obiektowo. Pojęcie obiektu, proste przykłady obiektów, analogia do obiektów rzeczywistych. Cechy programowania obiektowego. Typy obiektów, typy definiowane przez użytkownika. Cechy obiektów: własności, metody i zdarzenia. Klasy: składniki klas, funkcje składowe - wskaźnik this, konstruktor i destruktor, statyczne dane i funkcje składowe. Tryby dostępu do danych i funkcji składowych, funkcje zaprzyjaźnione. Operatory i ich przeładowania. Konwersje typów. Dziedziczenie klas, klasy podstawowe i pochodne, dostęp do składników klas podstawowych, dziedziczenie a zawieranie klas. Dziedziczenie wielopokoleniowe, ryzyko wieloznaczności, klasy wirtualne. Wskaźniki do klas podstawowych i pochodnych. Funkcje wirtualne, polimorfizm. Szablony klas, klasy specjalizowane. Obiekty standardowe, kolekcje obiektów, własności i metody kolekcji, indeksowanie kolekcji. Formanty, formularze i klasy formularzy - kody modułów klas. Metody, dodawanie metod do klas, argumenty metod, własności i metody domyślne. Zdarzenia, dodawanie zdarzeń do klas, dodawanie zdarzeń do formularzy, deklarowanie i wywoływanie zdarzeń, obsługa zdarzeń obiektu - kod obsługi zdarzenia, skrypty. Realizacja polimorfizmu przez interfejsy, polimorfizm a wydajność. Zmienne obiektowe i interfejsy, pytanie o interfejsy, źródła interfejsów. Oddziaływanie na obiekty, własności domyślne obiektów. Obiekty środowiska Windows, obiekty typu OLE i ActiveX, obiekty OpenGL. Projektowanie programów obiektowo zorientowanych.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
30 godz.

AUTORZY OPRACOWANIA:
Dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. Jerzy Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1999,
02. Jerzy Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, Kraków 1999,
03. Davis Chapman, Visual C++ dla każdego, Helion, Warszawa 1999,
04. Microsoft Visual C++. Professional edition - programmers guide, Microsoft Corporation, Ireland 1998.

  [ do góry ]