Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
KOMPILATORY
 
OPIS PRZEDMIOTU:
Celem wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych jest przybliżenie tematyki parsowania i przetwarzania języków formalnych oraz kompilacji. Student zostanie zapoznany z podstawowymi pojęciami oraz technikami stosowanymi w parserach i kompilatorach.

WYKŁAD:
15 godz.
- 1. Pojęcia podstawowe: język naturalny, język formalny, sposoby opisu języka, semiotyka, semantyka, lingwistyka, alfabet.
2. Gramatyka, wyprowadzalność, klasyfikacja gramatyk (wg Chomskiego).
3. Automat ze stosem, gramatyki kontekstowe.
4. Automat skończony, zbiory regularne, języki regularne, wyrażenia regularne.
5. Gramatyki regularne, prawo- i lewostronnie liniowe.
6. Maszyna Turinga, funkcje rekurencyjne, języki rekurencyjne.
7. Translator, kompilator, interpreter. Struktura kompilatora.
8. Budowa kompilatora. Analiza leksykalna i składniowa. Skaner. Parser.
9. Generator analizatorów leksykalnych LEX.
10. Gramatyki i parsery LL(k), LR (k), SLR(1), LALR(k).

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:
15 godz.
1. Drzewo rozbioru syntaktycznego, odtwarzanie wywodu prawo- i lewostronnego (3).
2. Konstrukcja automatu ze stosem dla gramatyki bezkontekstowej (3).
3. Konstrukcja automatu skończonego na podstawie wyrażenia regularnego (3).
4. Algorytmy rozpoznawania tokenów (2).
5. Programowa realizacja automatu skończonego (4).

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. Paweł J. Matuszyk, Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Zakład Komputerowego Modelowania Procesów Metalurgicznych.

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. Aho A., Sethi R., Ullman J.D., Kompilatory: reguły, metody i narzędzia, WNT, Warsza-wa, 2002.
02.Aho, A., Ullman J.D., The Theory of Parsing, Translation and Compiling, vol. 1, Prentice Hall, 1972.
03. Blikle A., Automaty i gramatyki, PWN, Warszawa, 1971.
04. Foster J.M., Automatyczna analiza składniowa, 1976.
05. Grieg D., Konstrukcja translatorów dla maszyn cyfrowych, 1984.
06. Hopcroft J.T, Ullman J.D., Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, PWN, Warszawa, 2003.

  [ do góry ]