Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
TREŚCI MERYTORYCZNE - PRZEDMIOTY WSPÓLNE
 
 

 
METODY OPTYMALIZACJI
 
OPIS PRZEDMIOTU:

WYKŁAD:
30 godz.
- Wprowadzenie do zagadnień optymalizacji (2 godz.),
- Omówienie podstawowych metod optymalizacji bezgradientowej (6 godz.): Metoda złotego podziału. Metoda Fibonacci'ego. Metoda Hooke-Jeevesa. Metoda Rosen-brocka. Metoda Powella. Metoda Foxa zawężania przedziału poszukiwań. Metoda simplex.
- Metody gradientowe (4 godz.): Metoda najszybszego spadku. Metoda gradientów sprzężonych. Metody aproksymacyjne.
- Metody probabilistyczne optymalizacji (4 godz.): Metoda Monte Carlo. Algorytmy genetyczne. Metody ewolucyjne.
- Wstęp do programowania liniowego (4 godz.): Metoda graficzna. Metoda simpleksów.
- Wprowadzenie do zagadnień optymalizacji dynamicznej (4 godz.).

ĆWICZENIA SEMINARYJNE:
30 godz.
- Opracowanie referatów monograficznych z zakresu optymalizacji. Przykłady rozwiązywania zadań optymalizacji.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE:

AUTORZY OPRACOWANIA:
Dr hab. inż. Jan Kusiak, prof. AGH

DOSTĘPNE PODRĘCZNIKI:
 
01. W. Findeisen, J. Szymanowski, A. Wierzbicki, Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji, PWN, 1980,
02. A. Adamski, A. Turnau, J. Werewka, 87 przykładów w Fortranie, cz.1. Skrypt AGH, Nr 1028, Kraków, 1986,
03. Dostępne podręczniki z zakresu optymalizacji.

  [ do góry ]