Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
Kierownik zakładu
 
     
 

 
dr hab. inż. Mirosław GŁOWACKI , prof. AGH
tel. 012 617 36 41, 012 617 20 92
 
 
Udział w ostatnich pracach badawczych (stan na 10 luty 2006)

01. Komputerowe modelowanie walcowania wlewków ciągłych z krzepnącym rdzeniem,
Kierownik pracy: Dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH
Finansowanie: KBN, Projekt badawczy 3 T08B 042 29, 2005 - 2008.

02. Uruchomienie produkcji nowego asortymentu kuto-walcowanych pierścieni kształtowych i tulei
Kierownik: Dr hab. inż. Zbigniew Malinowski, prof. AGH
Finansowanie: KBN, Projekt celowy PC-6 T08 2003C/06035, 2003 - 2005

03. Budowa środowiska informacyjnego dla potrzeb organizacji działań i modernizacji w przemyśle przetwórstwa metali przy zastosowaniu technik internetowych i multimedialnych
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisława Kluska-Nawarecka
Finansowanie: KBN, Projekt badawczy 4 T08B 028 24, 2003 - 2005

04. Matematyczne i fizyczne modelowanie zjawisk mechanicznych, termicznych i mikrostrukturalnych zachodzących w odkształcanych plastycznie pasmach stalowych z krzepnącym rdzeniem
Kierownik pracy: Mirosław Głowacki
Finansowanie: KBN, Projekt badawczy 7 T08B 014 20, 2001 - 2003

05. Nowe procesy kształtowania plastycznego metali i stopów oparte o kontrolowanie struktury z uwzględnieniem fizycznego i matematycznego modelowania zjawisk mikrostrukturalnych, mechanicznych i termicznych - wykonawca
Kierownik pracy: Włodzimierz BochniakFinansowanie: KBN,
Projekt zamawiany (Z-KBN K009/T08/2000), nr umowy AGH: 14.19.110.267, 2000 - 2002

06. Opracowanie komputerowego systemu wspomagania walcowania pierścieni i obręczy - wykonawca
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: KBN, Projekt celowy 7 T08B 220 2000 C/4757 (Huta Bankowa), nr umowy AGH:16.16.110.349, 2000 - 2002.

07. Określenie optymalnych warunków nagrzewania wlewków kuźniczych, uwzględniających ciepło odlewania, straty ciepła w czasie transportu oraz zmiany struktury i naprężeń w czasie nagrzewania - wykonawca
Kierownik pracy: Zbigniew Malinowski
Finansowanie: KBN, Projektu celowy 7 T08B 158 99 C/4117 (Huta Ostrowiec), nr umowy AGH: 16.16.110.275, 1999 - 2001.

09. Uruchomienie produkcji drogą walcowania na gorąco nowych wyrobów – okrągłych i kształtowych spełniających wymagania norm międzynarodowych - wykonawca
Kierownik pracy: Jan Kazanecki
Finansowanie: KBN, Projektu celowy 7 T08B 219 2000 C/4695 (Huta Andrzej), nr umowy AGH: 16.16.110.233, 2000 - 2002.

10. Opracowanie metaloznawczych podstaw procesu utwardzania główki szyny z wykorzystaniem ciepła walcowania
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: IMŻ Gliwice w ramach projektu celowego PC-00057/BM/99, nr umowy AGH: 1.16.110.257, 1999.

11. Opracowanie modelu i komputerowego programu wykorzystującego metodę zmiennych wewnętrznych do opisu zachowania się metali w procesach plastycznej przeróbki na gorąco – główny wykonawca
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: KBN, nr projektu badawczego 7 T08B 042 14 (nr AGH 18.18.110.145), 1998 - 2000.

12. Opracowanie programu na bazie metody elementów skończonych symulującego proces dziurowania i wydłużania rur
Kierownik pracy: Mirosław Głowacki
Finansowanie: Biuro konsultacji i programowania „Elroll” (umowa AGH 30.30.110.165) - podzlecenie umowy dla Timken USA.

13. Wykonanie obliczeń rozkładu temperatury w chłodzonym walcu f 540 mm
Kierownik pracy: Mirosław Głowacki
Finansowanie: IMŻ Gliwice w ramach projektu celowego PC-00048/BM.

14. Opracowanie programu komputerowego symulującego zjawiska cieplno -mechaniczne i ewolucję mikrostruktury w procesie walcowania kształtownika
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: IMŻ Gliwice w ramach grantu PC-00040/BM/97, nr umowy AGH: 1.16.110.97, 1998.

15. Opracowanie systemu komputerowego wspomagania projektowania walców kuźniczych
Kierownik pracy: Mirosław Głowacki
Finansowanie: Zakłady Kuźnicze Skoczów: TTK/JM/47/98, nr umowy AGH: 5.5.110.98, 1998.

16. Opracowanie komputerowego programu symulującego proces nagrzewania wlewka ciągłego
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: IMŻ Gliwice DF/NP./146/97, nr AGH: 1.110.28, 1997.

17. Modelling of the microstructure and mechanical properties of steels during thermomechanical processing
Kierownik pracy: Roman Kuziak
Partnerzy zagraniczni  National Institute of Standards and Technology, Colorado, USA.
Finansowanie:  Foundation M. Skłodowska-Curie, 1994 - 1997.

18. Analiza, metodą elementów skończonych, naprężeń i odkształceń cieplnych w kształtownikach po walcowaniu na gorąco
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: KBN,  praca statutowa, nr AGH: 11.110.319, 1996.

19. Opracowanie i uruchomienie programu komputerowego wspomagającego  projektowanie technologii walcowania na gorąco blach, uwzględniającego nowoczesne technologie metalurgiczne
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: Huta im. T. Sendzimira, 1996 - 1997.

20. Uruchomienie automatycznego systemu sterowania procesem walcowania blach grubych w Hucie Częstochowa uwzględniającego współczesne technologie metalurgiczne
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: KBN, Projekt Celowy   (Huta Częstochowa), 1996 - 1998.
 
  [do góry]