Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
TEMATYKA NAUKOWA
 
01. Tworzenie aplikacji przemysłowych opartych o nowoczesne techniki i języki programowania komputerów (programowanie obiektowo zorientowane, mechanizm wirtualny, itp.).
   
02. Zastosowanie technik grafiki komputerowej do wspomagania projektowania technologii oraz do wizualizacji wskazań przyrządów kontrolnych w zakładach przemysłowych.
   
03. Wykorzystanie komputerów wieloprocesorowych i sieci komputerowych do progarmowania równoległego i rozproszonego w przemyśle.
   
04. Zastosowanie baz danych do gromadzenia, segregacji i przeszukiwania danych dotyczących procesów technologicznych, zarządzania produkcją oraz organizacją procesu produkcyjnego.
   
05. Zatosowanie systemów ekspertowych do tworzenia baz informacji naukowej o procesach technologicznych, tworzenia wzajemnych powiązań wśród gromadzonych informacji związanych z przebiegiem procesów technologicznych oraz do wspomagania podejmowania decyzji.
   
06. Zastosowanie internetowych technik multimedialnych do zapewnienia wymiany informacji i organizacji produkcji w zakładach przemysłowych.
   
07. Tworzenie i stosowanie systemów kontroli jakości, systemów informacyjnych oraz przemysłowych systemów komputerowych do wspomagania produkcji przemysłowej.
   
08. Tworzenie kompleksowych systemów przemysłowych symulacji komputerowej zjawisk mechanicznych, cieplnych i mikrostrukturalnych, wyposażonych w graficzny interfejs użytkownika oraz bazę wiedzy niezbędną do przewidywania przebiegu procesów technologicznych.
   
09. Zastosowanie technik informatycznych do budowania systemów zapewniających zespołom projektantów technologii przemysłowych synchroniczną pracę grupową z wykorzystaniem łączności internetowej.
   
10. Wspomaganie komputerowe kształcenia na odległość z wykorzystaniem technik inetrnetowych.