Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
Prace naukowo - badawcze

01. Komputerowe modelowanie walcowania wlewków ciągłych z krzepnącym rdzeniem,
Kierownik pracy: Dr hab. inż. Mirosław Głowacki, prof. AGH
Finansowanie: KBN, Projekt badawczy 3 T08B 042 29, 2005 - 2008.

02. Uruchomienie produkcji nowego asortymentu kuto-walcowanych pierścieni kształtowych i tulei
Kierownik: Dr hab. inż. Zbigniew Malinowski, prof. AGH
Finansowanie: KBN, Projekt celowy PC-6 T08 2003C/06035, 2003 - 2005

03. Budowa środowiska informacyjnego dla potrzeb organizacji działań i modernizacji w przemyśle przetwórstwa metali przy zastosowaniu technik internetowych i multimedialnych
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Stanisława Kluska-Nawarecka
Finansowanie: KBN, Projekt badawczy 4 T08B 028 24, 2003 - 2005

04. Matematyczne i fizyczne modelowanie zjawisk mechanicznych, termicznych i mikrostrukturalnych zachodzących w odkształcanych plastycznie pasmach stalowych z krzepnącym rdzeniem
Kierownik pracy: Mirosław Głowacki
Finansowanie: KBN, Projekt badawczy 7 T08B 014 20, 2001 - 2003

05. Nowe procesy kształtowania plastycznego metali i stopów oparte o kontrolowanie struktury z uwzględnieniem fizycznego i matematycznego modelowania zjawisk mikrostrukturalnych, mechanicznych i termicznych - wykonawca
Kierownik pracy: Włodzimierz BochniakFinansowanie: KBN,
Projekt zamawiany (Z-KBN K009/T08/2000), nr umowy AGH: 14.19.110.267, 2000 - 2002

06. Opracowanie komputerowego systemu wspomagania walcowania pierścieni i obręczy - wykonawca
Kierownik pracy: Maciej Pietrzyk
Finansowanie: KBN, Projekt celowy 7 T08B 220 2000 C/4757 (Huta Bankowa), nr umowy AGH:16.16.110.349, 2000 - 2002.

07. Określenie optymalnych warunków nagrzewania wlewków kuźniczych, uwzględniających ciepło odlewania, straty ciepła w czasie transportu oraz zmiany struktury i naprężeń w czasie nagrzewania - wykonawca
Kierownik pracy: Zbigniew Malinowski
Finansowanie: KBN, Projektu celowy 7 T08B 158 99 C/4117 (Huta Ostrowiec), nr umowy AGH: 16.16.110.275, 1999 - 2001.

08. Uruchomienie produkcji drogą walcowania na gorąco nowych wyrobów – okrągłych i kształtowych spełniających wymagania norm międzynarodowych - wykonawca
Kierownik pracy: Jan Kazanecki
Finansowanie: KBN, Projektu celowy 7 T08B 219 2000 C/4695 (Huta Andrzej), nr umowy AGH: 16.16.110.233, 2000 - 2002.

09. Opracowanie programu na bazie metody elementów skończonych symulującego proces dziurowania i wydłużania rur
Kierownik pracy: Mirosław Głowacki
Finansowanie: Biuro konsultacji i programowania „Elroll” (umowa AGH 30.30.110.165) - podzlecenie umowy dla Timken USA.

10. Wykonanie obliczeń rozkładu temperatury w chłodzonym walcu f 540 mm
Kierownik pracy: Mirosław Głowacki
Finansowanie: IMŻ Gliwice w ramach projektu celowego PC-00048/BM.
  [ do góry ]