Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
SKIP - Studenckie Koło Informatyki Przemysłowej
 
 
Studenckie Koło Naukowe SKIP powstało w maju 2005 roku z inicjatywy studentów Informatyki Stosowanej WMiIM, chcących poszerzać swoje zainteresowania związane z zastosowaniem nowych technologii, szczególnie w zakresie sieci neuronowych, sztucznej inteligencji oraz wielu innych.

Nasze Koło Naukowe jest otwarte na wszystkich studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej pragnących zdobywać nowe doświadczenia oraz rozwijać swoje zdolności, a przy tym dobrze się bawić.

Jako że koło dopiero zaczyna swoją działalność, zapraszamy wszystkich ambitnych i chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. Każdy ma możliwość zaistnienia i czynnego działania w zakresia naszego koła.
 
Opiekun: dr inż. Jarosław DURAK
Siedziba koła: B5
email: skip@tempus.agh.edu.pl
 
Wszystkie informacje zawarte na tej podstronie pochodzą ze strony koła naukowego SKIP znajdującego się pod adresem: http://tempus.metal.agh.edu.pl/~skip