Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
Współpracujemy z...
Placówki, z którymi współpracujemy:
01. Wydział Elektryczno Informatyczny, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.
02. Wydział Metalurgi i Inżynierii Materiałowej, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.
03. Universite de Technologie de Belvort- Hont Beliard.
04. Institut Nationale Politechnique de Grenoble.


  [ do góry ]